Göm menyn

Avancerad FEM, inklusive olinjära problem

Advanced FEM, including handling of non-linear problems

Doktorandkurs, 10 hp

Länk till kursplan

Länk till kursinformation på svenska

Link to course information in english

Start september 2019

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap om finita elementmetoden (FEM) för linjära och olinjära problem. Essentiellt handlar det om att ge deltagarna förståelse för metodens applicerbarhet, implementation, användning och begränsningar så att den kan användas kritiskt och på ett sådant sätt att det numeriska beteendet i metoden kan förklaras med hjälp av en väl underbyggd teoriformulering.

Målgrupp

Doktorander inom mekanik, hållfasthetslära, konstruktionsmaterial eller motsvarande samt industrideltagande från lämplig industri.

Kontaktpersoner

Carl-Johan Thore och Daniel Leidermark


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-15