Göm menyn

Aircraft DesignFluid PowerMobile RoboticsSystem Simulation

 

 

 

 

 Fluida och mekatroniska system

Avdelningen för Fluid och mekatroniska system (Flumes) bedriver tillämpad forskning och utbildning främst inom:

  • Flygplanskonstruktion och flygplanssystem
  • Hydrauliska system och komponenter
  • Mobil robotik och fordon
  • Modellering, simulering och optimering

Avdelningen startades 1970 som avdelningen för hydraulik och pneumatik. Nyckelord för forskningen är systemeffektivitet och systemdynamik, och vår forskningsfilosofi är att ha en stark kombination av både teoretisk och experimentell forskning. Forskningen bedrivs i nära samarbete med industrin och med andra forskargrupper, och producerar doktorer och ingenjörer med kunskap och praktisk erfarenhet av:

  • Utformning av effektiva hydraulikkomponenter och system
  • Systemdynamik, modellering, simulering, mätning och styrning
  • Arbete med verkliga industriella projekt med riktig hårdvara

Nya produkter tenderar att ha mer intelligens än tidigare till följd av ökade krav på effektivitet. Detta drivs av ekonomi, säkerhet och miljökrav. Detta gäller ett brett spektrum av produkter, men särskilt fordon som till exempel entreprenadmaskiner, vägfordon och flygplan. Dessa typer av system kännetecknas av en nära koppling mellan fluida och mekatroniska system, framdrivningssystem, kraftöverföring, aktuatorsystem, givare och styrsystem. Detta kräver att de utvecklas tillsammans, så kallad co-design, till exempel mekanisk konstruktions- och styrsystems-co-design. Viktiga verktyg i detta sammanhang är systemmodellering och simulering, samt konstruktionsanalys och optimering.

Nyheter


Sidansvarig: rita.enquist@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Nov 11 18:58:50 CET 2016