Göm menyn

Flumes flyger demonstrator av generiskt framtida flygplan.

Avdelningen för Fluida och Mekatroniska System, FluMeS, på IEI har på uppdrag av SAAB och FMV byggt en nedskalad demonstrator av ett generiskt stridsflygplanskoncept.

Konceptet utgör målbild och gemensamt studieobjekt för försvarsmaktens långsiktiga Forskning och Teknikutveckling inom flygteknik. Det har utvecklats av Saab och FOI med fokus på smygegenskaper, interna lastutrymmen och ”supercruise”-kapacitet.

Syftet med demonstratorn är att:

  • Visa att det kostnadseffektivt och på kort tid går att ta fram en avancerad flygande demonstrator av att koncept.
  • Utvärdera användningen av nedskalade demonstratorer som ett verktyg för flygplansutveckling. Bl.a. som ”flygande vindtunnel”.

Demonstratorn är byggd i 13% skala och är jetdriven.

  • Farkosten har följande specifikationer:
  • Längd 2,4 m
  • Spännvidd 1,5 m
  • Vikt 15 kg
  • Dragkraft 160 N

Premiärflygningen ägde rum i november 2009 och blev mycket lyckosam.
Demonstratorn kommer under vintern att instrumenteras med ett datainsamlingssystem inför kommande flygprov planerade under 2010. Denna verksamhet är ett resultat av ett projekt utfört inom ramen för det Nationella Flygtekniska Forskningsprogrammet (NFFP 4).

Kontakt:

Christopher Jouannet +46-708746978

Petter Krus

 

Media:

Video från jungfrutur

Generic Future Fighter

 

 

Sidansvarig: rita.enquist@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Apr 15 11:18:41 CEST 2010