Göm menyn

Välkommen till avdelningen Företagsekonomi

FEK Spring 2015

Avdelningen för Företagsekonomi är en stark miljö för såväl utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning. 

Vi utbildar mycket eftertraktade ekonomer inom ramen för våra civilekonomprogram, våra fristående kurser, och vårt internationella mastersprogram. Vi är också en starkt internationell miljö, med ett omfattande kursutbud på engelska för inresande studenter, samt ett stort nätverk av partneruniversitet över hela världen dit våra studenter har möjlighet att åka på utlandsstudier.

Avdelningen bedriver forskning inom en rad olika projekt som spänner över det komplexa och mångfasetterade ämnet Företagsekonomi. Mer information om den forskning som bedrivs finns under rubriken Forskning.

 

På gång

 

 

 

 

 

seminar

 


Kontakt

Linköpings universitet
Institutionen för ekonomisk
och industriell utveckling
Företagsekonomi
581 83 Linköping

Besöksadress:
Campus Valla
Hus A, ingång 17-19, plan 3

telefon: 013-281000 (växel)
telefax: 013-281101

karta

 

Ledning

Avdelningschef:
Mikael Ottosson
tel: 013-282260

Studierektor:
Lena Högberg
tel: 013-281662

Forskningsledare:
Lars Witell
tel: 013-282526

 

Administration

Ämnesadministratörer:
Maria Sjöqvist
tel: 013-281531
Lena Donnerfalk
tel: 013-281502

Sara Brinkby
tel: 013-282743

Studievägledare:

Susanne Ljungquist Stafstedt
Studievägledning
Fristående kurser i företags-
ekonomi
tel: 013-282573

Pernilla Mideskog
Civilekonomprogrammet
tel: 013-281527

Malin Gröndahl Maass
Int civilekonomprogrammet
tel: 013-281507

 

Exchange students:
International Office/FFK

Information om studievägledningen på IEI


 


Sidansvarig: mikael.ottosson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Mar 15 14:54:10 CET 2018