Göm menyn

Företagsekonomi 1, 30 hp

Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om företagsekonomiska modeller och företagsekonomisk teoribildning, samt att tillämpa den vunna kunskapen på aktuella problemområden. Vidare syftar kursen till att träna förmågan att kritiskt analysera ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser.

Företagsekonomi 1 består av 4 delkurser. För information om respektive kurs klicka på länkarna nedan.

Uppropstider:

Upprop 2017-08-21 kl 10.15 - 11.15 i sal A2, Hus A

Reservupprop 2017-08-21 kl 11.15 - 12.00 i sal A2, Hus A

Kurstid:
2017-08-21-- 2018-01-19

 


Sidansvarig: lena.hogberg@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jun 02 07:09:44 CEST 2017