Göm menyn

Publications

In reversed chronological order:

 

Bredin, K. and J. Söderlund. (2010): "Fit for purpose? Designing HR organisations and HR departments in project-based organisations". International Journal of Human Resources Management and Development, Vol. 10, No. 4: 327-361.

Bredin, K. (2010): "Improving people capability of project-based organisations: a study of the change of HRM in two engineering-intensive firms". International Journal of Project Organisation and Management, Vol. 2, No. 4: 328-360.

Bredin, K. and J. Söderlund. (2010). HRM i projektintensive virksomheder - forandringer og utfordringer. Børsen Ledelseshåndbøger: Projektledelse, No. 1/Marts 2010.

Bredin, K. (2010). Projektarbejdsformen stiller nye krav til HR. Børsen Ledelseshåndbøger: Projektledelse, No. 6/Januar 2010.

Bredin, K. and J. Söderlund. (2008). Den nya linjechefsrollen: exempel på förändringen av personalarbete i projektintensiva företag. In T. Stjernberg, J. Söderlund, and E. Wikström (Eds.), Projektliv - Villkor för uthållig projektverksamhet (pp. 231-258). Lund: Studentlitteratur.

Bredin, K. (2008): "People capability of project-based organisations: A conceptual framework". International Journal of Project Management Vol 26, No. 5: 566-576

Bredin, K. (2008): Human Resource Management in Project-Based Organisations - Challenges, Changes, and Capabilities. Doctoral thesis, Department of Management and Engineering, Linköping University, Linköping.

Bredin, K., & Söderlund, J. (2007): "Reconceptualising line management in project-based organisations: The case of competence coaches at Tetra Pak". Personnel Review, Vol. 36, No. 5: 815-833.

Bredin, K. & Söderlund, J. (2006): "HRM and project intensification in R&D-based companies: A study of Volvo Car Corporation and AstraZeneca", R&D Management, Vol 36, No 5: 467-485

Söderlund, J. & Bredin K. (2006): "HRM in project-intensive firms: changes and challenges", Human Resource Management, Vol 45, No 2: 249-265

Bredin, K. & Söderlund J. (2006): "Perspectives on Human Resource Management: An Explorative Study of the Consequences of Projectification in Four Swedish Firms", International Journal of Human Resources Development and Management. Vol 6, No 1:92-113.

Bredin, K. (2006): Human Resource Management in Project-Based Organisations: Challenges and Changes. Licentiate's dissertation (FiF-a 89) at Linköping University, Department of Management and Economics

Bengtsson, M. & Bredin K. (2006) "Att använda IT-verktyg i universitetskurser – från små ändringar till en helt ny kurs", i Nya villkor för lärande och undervisning. 9:de Universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet 17 oktober 2005, CUL-rapport no. 10, Linköping, Linköping University Electronic Press

Söderlund, J. & Bredin, K. (2005): Perspektiv på HRM – nya organisationsformer, nya utmaningar, (English title: Perspectives on HRM – new organizational forms, new challenges). Stockholm, Liber

Bredin, K. (2005): "Projekt Compañero". in Nyström, red. Delaktig – Idébok om engagemang i kyrkan. Stockholm, Verbum

Söderlund, J. & Bredin, K. (2003) "The new service network of Posten – a strategic change project", case for educational purposes developed in collaboration with Posten PMC and PMEX

Bredin, K. & Forsström, C-F (2003) Hur många kan klona sig varje måndag? – en studie av hur HRM påverkas av projektifiering, (English title: Is it possible to duplicate yourself every Monday? – a study of the impact projectification has on HRM). Masters Thesis at Linköping University, Department of Management and Economics

Bredin, K. & Goude, K. (2002) Nicaraguan Coffe Cooperatives in Crisis – What can the leaders do?, Minor Field Studies at Linköping University, Department of Management and Economics


Sidansvarig: karin.bredin@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 11 14:13:32 CET 2011