Göm menyn

Ny rapport: Strategiskt och verkningsfullt? Ledningsverktygs bidrag till kommuners hållbarhetsarbete

Sara Gustafsson och Olof Hjelm har under mer än tio år studerat hur olika ledningsverktyg bidrar till kommuners miljö- och hållbarhetsarbete. Forskningen, som finansierats av Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) har resulterat i ett antal publikationer, bland annat en doktorsavhandling, flera vetenskapliga artiklar och rapporter riktade till kommunernas tjänstemän.

Läs hela rapporten här >>


Tue Jan 10 15:54:00 CET 2012
Sidansvarig: anders.carlsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Apr 11 14:16:47 CEST 2012