Göm menyn

SymCity på UR Samtidens bästalista 2011

När Ur samtiden sammanfattar 2011 och sänder de bästa föredragen under året är tretton av föredragen från LiU - och tre från den av Industriell Miljöteknik anordnade konferensen SymCity - Rethink! i Norrköping 13-14 oktober. De tre föredragen är

Naturen räknar inte med mer än vad den har. Det gör vi människor, men vi måste börja tänka mer som naturen, säger Gunter Pauli, ekonom och professor i systemdesign för fakulteten för arkitektur vid Politechni di Torino.
Att tänka hållbart när vi bygger städer och industrier behöver inte betyda högre kostnader, det handlar om att tänka nytt och smartare.

Studier visar att det idag finns lika mycket koppar inbyggt i världens städer som det finns kvar i kända fyndigheter.
Samtidigt växer världens städer och råvarupriserna stiger. I Sverige finns kablar i marken till ett värde av 40-50 miljarder. Är det dags att utveckla metoder för att återvinna alla de förbrukade kablar som finns under våra städer? En diskussion med Björn Berglund, forskare i industriell miljöteknik, Inger Niss, elnätschef och Tobias Hamre projektledare på Stena Recycling.

Fler människor i staden betyder att antal transporter till städerna ökar liksom avfallstransporterna ut ur städerna. Tänk om att man med ett modernt tänkande och ny teknik istället skulle kunna utnyttja stadens form för både mat och energiproduktion? Är kor och grisfarmar, växthus stora som Globen mitt inne i stan lösningen på problemet?
Jan de Wilt, projektledare vid Innovatie Netwerk i Nederländerna, Hans Hassle, vd Plantagon International, Stefan Jakobsson, affärsutvecklare Tekniska verken i Norrköping och Jürgen Granstedt, affärsutvecklare på Agro Etanol, Lantmännen, presenterar sina lösningar för framtida hållbara städer.

 

Se listan över alla tretton LiU-föredrag på UR Samtidens lista över det bästa från 2011 här

 


Wed Jan 04 13:39:00 CET 2012
Sidansvarig: anders.carlsson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Mar 15 15:20:39 CET 2012