Göm menyn

Klart för start - Biogascentrum vid LiU

Med finansiering från Energimyndigheten, industrin och akademin startar nu satsningen på ett kompetenscentrum kring biogas på Linköpings universitet.

Energimyndigheten har nu beviljat finansiering för de två första åren av det som förhoppningsvis ska bli en tioårig satsning på ett kompetenscentrum kring biogas vid Linköpings universitet. Om allt löper enligt planerna ska Biogascentrum, när det är i full gång om ett par år, ha en årlig budget på 21 miljoner kronor, vilket innebär en total satsning på 190 miljoner kronor. Finansieringen sker då med lika delar från akademin, näringslivet och Energimyndigheten.

Mats Eklund- Vi startar arbetet på allvar efter sommaren, de två första åren trappar vi sedan upp verksamheten för att vara i full gång år tre, säger Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik på Linköpings Universitet.

Det som skiljer satsningen i Linköping från biogassatsningar på andra håll i landet är bland annat den breda och tvärvetenskapliga inriktningen.

- Många avdelningar inom LiU är engagerade i detta och vi täcker hela bredden från mikrobiologi och teknik till samhällsvetenskap. Den breda kraftsamlingen kommer också att stärka näringslivet, säger Mats Eklund.

En lång rad aktörer, som biogasföretag och Linköpings kommun, är intressenter i centrumet något

Bahram Moshfegh

som lägger en god grund för framgångsrik forskning tillsammans med forskarna på LiU.

- Det här är en markering från myndigheten att de tror på oss. Vi ser stora utmaningar inom transportsektorn i dag och satsningen kommer att bidra till att vi hittar alternativa lösningar som minskar koldioxidutsläppen och påverkan på klimatet, kommenterar Bahram Moshfegh, professor i Energisystem på Linköpings universitet.

Även Bo Svensson, professor på Tema vatten i natur och samhälle, ser fram emot biogassamarbetet.

Bo Svensson

- Etableringen av ett biogascentrum ger oss en mycket stark gemensam forskningsplattform, konstaterar han (bilden till höger)

- Härligt med ett positivt besked och speciellt roligt eftersom vi lagt ner mycket arbete och tillsammans lyckats formera ett bra forskningsprogram och ett starkt nätverk, kommenterar Jonas Ammenberg, universitetslektor på avdelningen för industriell miljöteknik och den som koordinerat hela satsningen. 

Satsningen på biogas i Linköping startades redan 1992 då världens första biogasdrivna bussar började trafikerade stadens gator.

- Då kunde ingen ana att samarbetet mellan forskning, kommuner och företag skulle leda till ett kompetenscentrum inom biogas på nationell nivå. Att vi nu får det här erkännandet är verkligen roligt, säger Mats Eklund.

Biogasforskning på LiU drivs i dag på avdelningarna för Energisystem och Industriell miljöteknik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Tema Vatten i natur och samhälle samt Tema Teknik och social förändring, Tema - institutionen, samt inom biokemi, biologi och ytors fysik och kemi, Institutionen för Fysik, kemi och biologi.

Relaterade artiklar LiUs forskningswebb
Forsknings fick fart på mikroorganismerna (om biogasforksningen på LiU)
Biogasen löste problemen (Bakgrunden, så växte satsningen fram)

Foto Mats Eklund: Peter Karlsson, övriga LiU

 

Monica Westman Svenselius 2012-06-14Fri Jun 15 13:10:00 CEST 2012
Sidansvarig: anders.carlsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Sep 16 13:37:41 CEST 2013