Göm menyn

Regionen sätts under lupp

Är vi så gröna som vi tror? Linköping och regionen synas nu som experimentverkstad för en hållbar utveckling. Professor Leo Baas välkomnar i höst världens experter till konferensen GIN2012. 

- Vi har insett att ett tätt samarbete mellan akademi, företag och myndigheter, det ni kallar Trippel helix, är nyckeln till en hållbar utveckling, säger Theo de Bruijn, verksam på Twente universitets centrum för studier av teknik och hållbar utveckling.

Tillsammans med ett par forskarkollegor startade han 1991 Greening of industry network, GIN. De insåg att för en utveckling mot ett grönare och hållbarare samhälle behövdes en öppen dialog med industrin.

Theo de Bruijn

- Nätverket startade som ett samarbete mellan USA och Europa där det handlade om att minska utsläppen från fabriksskorstenarna. Men sedan dess har debatten förändrats enormt och konferensen med den. 1998 kom Asien med i samarbetet på allvar och fokus ligger nu mer på den sociala dimensionen av hållbar utveckling, berättar Theo de Bruijn.

Konferensen är inne på sin tredje dekad, hittills har den vandrat mellan Europa, USA och Asien. Men för första gången kommer konferensen i höst att sätta fokus på en hel region – Östergötland.

Regionen ses som en viktig experimentverkstad för en hållbar utveckling och konferensdeltagarna ska få sätta det regionala samarbetet under luppen; Vilka för- och nackdelar finns? Vilka förutsättningar behöver vara uppfyllda för ett lyckat resultat? Hur långt kan man nå, med mera.

- Leo Baas är naturligtvis också en uppskattad medlem i vårt nätverk, han har varit med oss nästan från starten. Han kommer att bli en utmärkt värd för konferensen, säger Theo de Bruijn.

Leo Baas

Leo Baas, professor i industriell ekologi på avdelningen för industriell miljöteknik, har nu fullt upp med att, tillsammans med sina medarbetare, inventera och väja ut vilka företag och satsningar i regionen som ska få ta emot forskarbesök i oktober.

- Vi arbetar i en referensgrupp med 24 personer från företag, organisationer, kommuner och akademi. Landshövding Elisabeth Nilsson är ordförande och vi har mött ett överväldigande stort intresse från alla aktörer, konstaterar Leo Baas.

Konferensen ska pågå i tre dagar, 22-24 oktober och den första dagen ägnas åt traditionella vetenskapliga presentationer och seminarier.

- Bland annat ska vi ge en bakgrund till den stora biogassatsningen i regionen och hur vi vänt ett problem till att bli en lönsam affär. Det blir också utmärkt tillfälle för våra forskare att presentera artiklar och rapporter för sina doktors- eller licavhandlingar, säger Leo Baas.

De bästa konferensbidragen kommer att samlas i en specialutgåva av den ansedda tidskriften Journal of Cleaner Production.

Intressant för besökarna tror Leo Baas också det är med satsningarna inför Bo16, hur kommunen arbetar för att få medborgarna delaktiga i planeringen av ett helt nytt bostadsområde i Västra Valla.

Frågor som också ska tas upp under konferensen är bland annat vad som kännetecknar en industri med nollutsläpp, en resurseffektiv produktion och återtillverkning. De ska diskutera städer och deponier som gruvor, industriell symbios och flera andra ämnen där LiU och regionen har spjutspetskompetens.

Under dag två fördelas sedan de hitresta forskarna över regionen för workshops. Här ska erfarenheter utbytas mellan de internationella forskarna och folket på exempelvis Vreta Kluster (ett innovationscentrum för de gröna näringarna i regionen), på Tekniska Verken (med sin symbios av avfall, kraftvärme, biogas och biogödsel) eller på Händelö (med symbiosen av industriföretag där avfall eller restprodukter i den ena industrin är en värdefull råvara hos grannen). Men inget är helt klart ännu.

Dag tre fortsätter sedan konferensen, förhoppningsvis med flera öppna diskussioner och större erfarenhetsutbyte.

- Vi väntar oss mellan 150 och 200 deltagare och vi hoppas att de uppskattar den här formen på konferensen och det arbete vi gör, säger Leo Baas.

Theo de Bruijn ser fram emot höstens diskussioner:
- Greening of Industry Network är inte ett renodlat akademiskt nätverk, vi värdesätter en öppen debatt med affärsvärld, myndigheter och organisationer. Min förhoppning är att vi ska ha lärt oss mer om regionalt samarbete (Trippel helix) och att vi kan inspirera deltagarna så att de tar initiativ till samarbeten i sina egna regioner, säger han

Relaterade länkar
Läs mer om GIN2012
Avdelningen för industriell miljöteknik
Personlig hemsida Theo de Bruijn

 

 

Monica Westman Svenselius 2012-03-16


Fri Mar 16 15:32:00 CET 2012
Sidansvarig: anders.carlsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Oct 01 08:37:44 CEST 2012