Göm menyn

Välkommen till Energisystem!

Avdelningen Energisystem arbetar med att analysera energisystem med målet att utforma hållbara energisystem. Forskningen bedrivs inom tre huvudinriktningar: Nationella, regionala och lokala energisystem, industriella energisystem samt byggnaden som energisystem.

Final_byggnad

Final_industri

Final_Lokalaregionala

Final_solceller

 

Nyheter

Fokus på köpt energi ger dåliga klimatskal

Louise TryggI en debattartikel i Aktuell Hållbarhet uppmanas Boverket att fokusera på primärenergifaktorer. Artikeln har författats av representanter från Växjö Energi, Sveriges Kommuner och Landsting, Tekniska verken, Mälarenergi samt Louise Ödlund, professor vid avdelningen för Energisystem. Genom att fokusera på köpt energi gynnas byggnader med dåliga klimatskal och värmepumpslösningar vilket leder till ökad elanvändning och i slutändan också ökad fossilbränsleanvändning, menar författarna. Om man att istället fokuserar på primärenergifaktorer skulle andra systemlösningar, såsom kraftvärmeproduktion och spillvärmeanvändning, gynnas och klimatpåverkan bli lägre. Läs hela artikeln här! (2017-01-20)

Anslag från Formas

Professor Bahram Moshfegh har fått ett anslag från Formas på 3 miljoner kronor för ett projekt som skall bidra till hållbar utveckling. Inom projektet vill man svara på frågan om det är mest hållbart och energieffektivt att renovera eller riva och bygga nya ändamålsfastigheter. Läs mer på LiU-nytt! (2016-11-21)

Artikel om renovering av historiska byggander i Energi & Miljö

Vlatko MilicVlatko Milić, doktorand vid avdelningen för Energisystem, intervjuades i senaste numret av Energi & Miljö. Vlatko berättar om sitt exjobb där han med hjälp av optimering av livscykelkostnader studerar lämpliga renoveringslösningar för kulturhistorisk värdefulla byggnader i Visby. Läs mer här! (2016-11-11)

Sverige behöver ett skarpt energieffektiviseringsmål

Professor Louise Trygg är en av författarna i den debattartikel som publicerades på Altinget.se den 24 oktober. Författarna argumenterar för att satsningar på energieffektivisering utöver de satsningar vi redan gjort på ökad andel förnybar är avgörande för att klimatanpassat energisystem. Sverige har potential att effektivisera med över 40 % jämfört med 2014 års nivå fortsätter författarna. De avslutar med att uppmana Energikommissionen att ta beslut om ett ambitiöst svenskt mål för energieffektivisering som visar var Sverige står i effektiviseringsfrågan. Läs hela artikeln här! (2015-10-26)

 

Aktuellt

Våra senaste publikationer


 • Paramonova, S. & Thollander, P., 2016. Ex-post impact and process evaluation of the Swedish energy audit policy programme for small and medium-sized enterprises. Journal of Cleaner Production 135, pp. 932–949.

 • Paramonova, S. & Thollander, P., 2016. Energy-efficiency networks for SMEs: Learning from the Swedish experience. Renewable and Sustainable Energy Reviews 65, pp. 295–307.

 • Johansson, M. T., 2016. Effects on global CO2 emissions when substituting LPG with bio-SNG as fuel in steel industry reheating furnaces: The impact of different perspectives on CO2 assessment. Energy Efficiency (accepted for publication).

Kommande seminarier


Läs mer om våra seminarier här.

Lediga exjobb


 • Kategorisering av svenska biogasanläggningar
 • Energikartläggning och energibalans vid Tekniska verkens kraftvärmeverk
 • Energianvändningen inom massa- och pappersindustrin fördelat på processnivå
 • Användningsmöjligheter av överskottsvärme – tekniker och regional studie
 • Energieffektivitet i svensk aluminiumindustri
 • Uppföljning av tidigare energikartläggning på ett tillverkande företag
 • Spillvärmeanvändning från Åtvidabergs bandyklubb
 • Spillvärme från smådjurskrematorium
 • Viserums konsthall behöver nytt tak
 • LCC-analyser av vanligt förekommande teknisk utrustning i kommunala fastigheter
 • Mall för normalårsförbrukning i Motala kommuns fastighetsbestånd
 • Uppföljning av ställda krav vid nybyggnation av förskolan Västra Bråstorp  - FEBY12 och Svanen
 • När är det lönsamt att byta styrsystem, armaturer eller ljuskällor i klassrum?
 • Miljöklassning av byggprojekt i Motala kommuns regi
 • Drift av pelletspannor sommartid
 • Fördelning av mediaförbrukning per huskropp inom en fastighet
 • Uppföljning av energianvändning i nybyggnation
 • Uppföljning av energistatistik, Fastighetsenheten Motala kommun
 • Optimering av ångsystem, inkl. värmeväxling mellan olika flöden (PINCH-analys), kondensatåterföring och ång-tracing, Arizona Chemical

Läs mer om våra lediga och pågående exjobb här.

Forskarskolan


Läs mer om Forskarskola Energisystem här. 


Nyhetsarkiv

 

Foto: Andreas Molin


Besöksadress: Hus A, ingång 13/15, plan 3, korridor B, Campus Valla Linköping

 

 


Sidansvarig: webadmin.energisystem@iei.liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 23 15:45:19 CET 2017