Göm menyn

747G70 Associationsrätt, 5 hp


Kursen administreras via Lisam

Kursperiod: 2017-08-21 - -2017-09-11

Kursansvarig
Ingrid Thörn Berggren
ingrid.thörn.berggren@liu.se

 

Administratör
Caroline Olstrand
caroline.olstrand@liu.se

 

Tentamen
Ordinarie tentamen: 2017-09-11
Omtentamen: 2017-10-23
Omtentamen: 2017-11-27


Kursinnehåll
Kursen i associationsrätt är avsedd att ge en översiktlig bild över de olika associationer som finns. Det är en introducerande kurs så att studenterna får en viss kunskap om associationernas juridiska former. Härvidlag fästes störst avseende vid aktiebolaget, men även personbolagen (enkelt bolag, handelsbolag, kommanditbolag) ägnas tid. Vidare ges mer kortfattade presentationer av föreningsformerna ekonomisk förening och ideell förening samt översiktligt stiftelserna.

Innehållsmässigt läggs tid på att beskriva associationernas organ, beslutsformerna och de kontrollmöjligheter som finns för associationernas intressenter. Med avseende på aktiebolag ägnas också tid åt det lagstadgade kapitalskyddet.
 


Sidansvarig: caroline.olstrand@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Apr 26 08:12:00 CEST 2017