Göm menyn

IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

 

 


LiU har lanserat en ny webbplats. Den nya webben riktar sig till externa besökare som enkelt ska kunna hitta den information de behöver. Gamla webben kommer att användas som ett intranät.


 

Kalendariet

Händelser

2018-10-23

Strimmaföreläsning: Lokal politisk förvaltning i digitaliseringens tidevarv

Föreläsning - Linköpings universitet
DEN LOKALA POLITIKENS DIGITALA UTMANINGAR Elin Wihlborg, professor Under valrörelsen har digitala medier använts på olika sätt. Men vad har politikerna sagt om hur det digitala samhället kan och bör utvecklas? Vilka värden är värda att vårda i digitaliseringen? Hur skapas digitala dialoger som tar tillvara olika kompetenser, livserfarenheter och normer? DIGITALISERINGENS OMVANDLING Mariana S Gustavsson, postdoktor Ser politiker, kommun- och regiontjänstemän några möjligheter eller utmaningar med digitaliseringen? Vilka är de möjligheterna och utmaningarna i så fall? Hur arbetar de för att skapa en utveckling inom offentlig sektor?
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Biblioteket i D-huset
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2018-10-24

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 2 - vilka lärmoment och pedagogiska metoder passar för lärande för hållbar utveckling?

Seminarium - Linköpings universitet
2018-10-24 kl 13:15 -- 2018-10-21 kl 16:00 Seminariet börjar med exempel från LiU och andra lärosäten där man arbetar med pedagogiska metoder som är tänkta att hjälpa studenter hantera komplexa samhällsutmaningar. Spel, tvärvetenskapliga projekt och arbeten tillsammans med omgivande näringsliv och ideella organisationer tas upp. Vi tar avstamp i diskussionerna från föregående seminarium om kompetenser och försöker inventera om de aktiviteter vi ägnar oss åt i våra utbildningar på ett trovärdigt sätt kan sägas examinera studenters förmåga att verka för en hållbar utveckling.
Sista anmälningsdag: 2018-10-10
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/larande-for-hallbar-utveckling-seminarium-2?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

2018-10-25

Research Seminar FEK/PIE/IS

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Cecilia Engberg, Åsa-Karin Engstrand - The Power in Positionings: A Discursive Perspective on Knowledge Integration Processes
Kl 10:15 - 12:00
Plats: 317:868
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/iei/fek, kontakta Andrea Fried, e-post andrea.fried@liu.se, telefon 013-281545.

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Sven Banisch från Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences besöker IAS och ger ett seminarium med titeln "From structured attitudes to political spaces: towards empirically informed models of opinion Dynamics". Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO202 Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-36 32 91.

2018-10-26

Disputation inom informationssystemutveckling med inriktning räddningssystem

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kayvan Yousefi Mojir, vid Avdelningen för Informatik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin avhandling med titeln "Information Systems Development for Emerging Public Sector Cross-sector Collaborations The Case of Swedish Emergency Response". Handledare är Sofie Pilemalm, Biträdande professor, Linköpings universitet, Stefan Holgersson, Professor, Polishögskolan, Oslo och Johanna Sefyrin, Lektor, Linköpings universitet, Opponent är Erik Borglund, docent, Mittuniversitetet. Disputationen hålls på svenska och är öppen för allmänheten.
Kl 09:00
Plats: Acas, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla
För mer information se http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1251929&dswid=2612, kontakta Madeleine Nyberg, e-post madeleine.nyberg@liu.se.

Disputation inom statsvetenskap

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Richard Öhrvall, vid Avdelningen för statsvetenskap, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling med titeln "Growing into Voting: Election Turnout among Young People and Habit Formation". Handledare är Elin Wihlborg, professor, Linköpings universitet; Gissur Ó. Erlingsson, biträdande professor, Linköpings universitet; och Sven Oskarsson, professor, Uppsala universitet. Opponent är Jan Teorell, professor, Lunds universitet. Disputationen hålls på svenska och är öppen för allmänheten.
Kl 13:15
Plats: Acas, A-huset, ingång 17, plan 2, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-150169, kontakta Richard Öhrvall, e-post richard.ohrvall@liu.se.

Anmäl ny aktivitet (inloggning)Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 09 12:40:59 CET 2018