Göm menyn

IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

 

LiU har lanserat en ny webbplats. Den nya webben riktar sig till externa besökare som enkelt ska kunna hitta den information de behöver. Gamla webben kommer att användas som ett intranät.

Aktuellt på IEI

Samverkansdag 2017

Alla på IEI är välkomna på IEI:s första samverkansdag den 26 oktober! Tema för dagen är: Regional attraktionskraft.

Samverkansdagen kommer att hållas på både svenska och engelska.

Läs mer om IEI:s samverkansdag

Medarbetarundersökning 2017

Se IEI:s siffror i årets Medarbetarundersökning 

Medarbetarundersökning IEI 20170418.pptx

 

Kalendariet

Händelser närmaste månaden

2017-10-24

Polarizing Climate Politics in America - seminarium med inbjuden gäst, Dana Fisher

Seminarium - Environmental Humanities Forum
Gemensamt seminarium med Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR), samt Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Dana Fisher är professor i sociologi och leder forskningsprogrammet för samhälle och miljö vid Marylands universitet i USA. Hennes forskning rör förhållandet mellan miljö och demokrati, med fokus på politiskt beslutsfattande, gräsrotsaktivism och medborgaraktion, där målet är att förstå hur aktörer deltar i beslutsprocesser samt vad som gör sådana processer framgångsrika. Uppmärksamheten för hennes forskning ligger främst på icke-statliga aktörer, vilka undersöks på internationell-, nationell-, såväl som grästrotsnivå. På detta seminarium kommer Prof. Fisher, med hjälp av en "mixed-methods" approach, och med fokus på USA, att försöka packa upp och analysera de olika komponenterna i den klimatvetenskapliga och policy-debatt som rådde mellan 2015 och 2017, för att förstå källorna till den splittring som har kommit att karakterisera klimatpolitiken i USA under denna tid.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Universitetsklubben
För mer information se https://liu.se/forskning/environmental-humanities, kontakta Daniel Andersson, e-post daniel.j.andersson@liu.se, telefon +4613-28 58 07.

2017-10-26

Samverkansdag på IEI

Internt - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Hela Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) är välkomna på en halvdag på temat: ”Regional attraktivitet – vilken roll har olika aktörer?” Vi vill diskutera hur samarbetsprojekt med LiU ser ut, hur det kan förstärkas och hur det bidrar till regional attraktivitet. Syftet är att lyfta institutionens arbete med företag och externa organisationer, och att visa hur vi jobbar internt med samverkan.
Sista anmälningsdag: 2017-10-19
Kl 13:00 - 17:30
Plats: C1, Campus Valla
För mer information se https://www.iei.liu.se/samverkansdag-pa-iei-2017?l=sv&sc=true, kontakta Tomas Nord, e-post tomas.nord@liu.se, telefon 013-282878.

2017-11-07

Emelie Eriksson LIC.

Övrigt - Linköpings universitet
Emelie Eriksson doktorand vid INDEK, IEI har sin Licentiatframläggning tisdagen 7 november kl 13-15 i TE-huset 2C:841 i A-huset, korridor C, ingång 19.
Kl 13:00 - 15:00
Plats: TE-huset 2C:841, IEI
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/iei/indek, kontakta Görel Fornander, e-post gorel.fornander@liu.se.

Strimman, öppen föreläsning: 2 X Olika sorters historia

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
1.Gunnar Elfström, författare, kulturhistoriker, filosofie hedersdoktor vid LiU: Linköping under 1950- och 60-talen Linköping är en av de svenska städer som vuxit snabbast sedan andra världskriget. Under 1950- och 1960-talen var optimismen stor och särskilt det högteknologiska företaget SAAB växte snabbt. Samtidigt blev Linköping ett allt viktigare centrum för sjukhusvård. Nu lades grunden för dagens diversifierade och välmående stad. 2. Stefan Hammenbeck: Konsthistoriker, konstintendent vid Östergötlands museum, filosofie hedersdoktor vid LiU Ett tidlöst tema i modern tappning Konstnären Henrik Sörensen fick 1932 uppdraget att måla nya altartavlan för högkoret i Linköpings domkyrka. Från början stod klart att även utsidorna mot koromgången skulle utsmyckas. Textilkonstnären Märta Afzelius fick det uppdraget. Hennes mittverk Skapelsen utformades i samarbete med Sörensen. Föreläsningarna arrangeras av Filosofiska fakulteten för att dela med sig av den kunskap och forskning som finns till allmänheten. Det är fri entré till samtliga föreläsningar, alla är välkomna, ingen anmälan behövs.
Kl 18:00
Plats: Biblioteket, D-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.liu.se/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2017-11-16

Workshop: Att arbeta med kritiskt tänkande i undervisningen

Seminarium - Linköpings universitet
Student som avlägger examen vid högskola/universitet ska enligt Högskoleförordningen visa en kritisk förmåga. Men hur kan vi som universitetslärare hjälpa studenterna att träna upp denna förmåga? Vid workshopen behandlas vad ett kritiskt förhållningssätt kan innebära, hur detta kan utvecklas hos studenter samt hur vi kan examinera denna förmåga. Inledning av Erica Byström och Gun Sparrhoff, medarbetare på Didacticum
Sista anmälningsdag: 2017-11-14
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/seminarier-och-workshops?l=sv, kontakta Monika SAmuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

Anmäl ny aktivitet »Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Sep 22 09:52:58 CEST 2017