Göm menyn

IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

 

 


LiU har lanserat en ny webbplats. Den nya webben riktar sig till externa besökare som enkelt ska kunna hitta den information de behöver. Gamla webben kommer att användas som ett intranät.


 

Kalendariet

Händelser

2018-03-21

Seminarium Research Professional

Seminarium - Linköpings universitet
Research Professional är en onlinedatabas med utlysningar av forskningsmedel från över 8000 finansiärer från hela världen. På seminariet går igenom allt från grunderna i hur du söker efter utlysningar, till hur du optimerar dina sökresultat och nyttjar databasen till fullo. Seminariet är ett samarbete mellan Grants Office och Research Professional och hålls på engelska. Medtag din egen dator. Anmäl dig via länken nedan.
Kl 10:15 - 12:00
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/insidan/forskningsfinansiering/startsida-hogerkolumn/1.738940/ResearchProfessional_20180321.pdf, kontakta Tove Kvarnström, e-post grantsoffice@liu.se, telefon 013281975.

Docentföreläsning i Industriell ekonomi med inriktning mot logistik

Föreläsning - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Tekn dr Magnus Blinge, IEI, håller en docentföreläsning över ämnet "Sustainable Logistics - A "Wicked problem" managed through the lens of systems thinking"
Kl 13:15
Plats: A310, ing 15, Hus A
För mer information kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.

Forskningsseminarium

Föreläsning - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Do business lawyers think out of the legal frame? - Thoughts on two principally different ways of thinking in and about law Herbert Jacobson & Jan Kellgren
Kl 13:15 - 15:00
Plats: A-huset, Rum 315:934
För mer information se https://www.iei.liu.se/fek?l=sv, kontakta Andrea Fried, e-post andrea.fried@liu.se.

2018-03-22

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Petri Ylikoski, University of Helsinki. Titel: Computational Social Science and Philosophy of Science. Seminariet är öppet för alla.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: Kopparhammaren 2, KO301
För mer information se https://liu.se/artikel/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se.

Hur lyckas man som forskare?

Seminarium - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Sveriges unga akademi och LiU Junior Faculty samordnar ett karriärseminarium på Campus Valla den 22 mars. Förutom korta presentationer om karriärvägar på LiU kommer det att hållas en paneldiskussion med vår rektor, Helen Dannetun, dekan vid filosofiska fakulteten, Karin Axelsson och lektor Per Eklund. Kom och diskutera nuvarande och framtida utmaningar för unga forskare.
Sista anmälningsdag: 2018-03-14
Kl 14:00 - 17:00
Plats: Vallfarten, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://www.sverigesungaakademi.se/1306.html, kontakta Karl Wennberg, e-post karl.wennberg@liu.se.

2018-03-23

Disputation inom Maskinteknik med inriktning fluida och mekatroniska system: Katharina Baer

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Katharina Baer, vid Avdelningen för fluida och mekatroniska system, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling med titeln "Simulation-Based Optimization of a Series Hydraulic Hybrid Vehicle". Handledare är Petter Krus, professor, Linköpings universitet. Opponent är Seppo Tikkanen, professor, Tampere University of Technology, Finland. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.
Kl 09:15
Plats: C3, C-huset, Campus Valla, Linköping
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-145387, kontakta Rita Enquist, e-post rita.enquist@liu.se, telefon 013-28 11 89.

Disputation Jonas Saarimäki, Konstruktionsmaterial

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Tekn Lic Jonas Saarimäki försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Cracks in Superalloys". Handledare: Professor Johan Moverare. Opponent: Associate Professor Mark Whittaker, Swansea University, Inst of Structural Materials. Betygsnämnd: Bitr Professor Johan Ahlström, Chalmers Tekniska Högskola, Professor Stefan Jonsson, KTH och Professor Lars Peyryd, Örebro Universitet.
Kl 10:15
Plats: ACAS
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/iei/kmat, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

Anmäl ny aktivitet (inloggning)Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 09 12:40:59 CET 2018