Göm menyn

IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

 

 


LiU har lanserat en ny webbplats. Den nya webben riktar sig till externa besökare som enkelt ska kunna hitta den information de behöver. Gamla webben kommer att användas som ett intranät.


 

Kalendariet

Händelser

2018-09-21

Disputation inom Industriell marknadsföring

Disputation - Linköpings universitet
Mario Kienzler, vid avdelningen för industriell ekonomi, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling för svarar sin avhandling med titeln "Micro-foundations of value-based pricing and selling". Handledare är Christian Kowalkowski, professor, och Daniel Kindström, professor, Linköpings universitet. Opponent är Paul Ingenbleek, professor, Wageningen University. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/iei, kontakta Karin Fredriksson, e-post karin.fredriksson@liu.se, telefon 013-281000.

2018-09-24

Docentföreläsning i Industriell ekonomi med inriktning mot industriell organisation

Föreläsning - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Fil dr Johanna Nählinder, IEI, håller en docentföreläsning över ämnet "Innovationer i offentlig sektor. Vad är innovationer i offentlig sektor och hur stödjer man dem? Om teori, praktik och policy inom ett forskningsområde"
Kl 15:15
Plats: TEMCAS, Hus T
För mer information se https://liu.se/medarbetare/johna26, kontakta Christina Hammarstedt, e-post christina.hammarstedt@liu.se, telefon 013-281528.

2018-09-25

Strimmaföreläsning: VALET 2018

Föreläsning - Linköpings universitet
VALET 2018: HUR GICK DET? Richard Öhrvall, doktorand Den 9 september fick svenska folket tillfälle att välja representanter till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Vilka valde att utnyttja möjligheten att genom valsedeln påverka politiken? Hur valde olika samhällsgrupper att lägga sina röster? Fanns det skillnader mellan stad och landsbygd? Och gick valet som vi hade kunnat förvänta oss? SVÅRFÖRUTSÄGBARA FAKTORER Mikael Rundqvist, universitetslektor Trots alla tidigare erfarenheter och studier visar det sig vara svårt att i detalj förutse vilka faktorer som blir framträdande vid nästa val. Ett omtalat exempel är när döda sälar dök upp vid kuster i Sverige under valrörelsen 1988. Framgången för miljöpartiet var given, trots att det senare visade sig att säldöden berodde på en sjukdom, och inte på någon akut miljöförsämring. Vilken roll spelade sådana svårförutsägbara faktorer i årets val?
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2018-09-26

Bokpresentation: The Question of Political Community - Sameness, Logos, Space.

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Jonna Pettersson, Research Fellow in International Relations, Malmö University
Kl 13:00 - 15:00
Plats: KO301
För mer information se https://liu.se/remeso/, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

2018-09-27

IAS Seminarium

Seminarium - IAS – Institutet för analytisk sociologi – Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Annika Elwert från Lund Universitet besöker IAS och ger ett seminarium med titeln "Home is where the heart is: Patterns of cross-national marriages". Seminariet är öppet för alla. IAS bjuder på kaffe och te.
Kl 11:00 - 12:30
Plats: KO301 Kopparhammaren 2
För mer information se https://liu.se/en/article/seminarier-och-forelasningar-vid-ias, kontakta Madelene Töpfer, e-post madelene.topfer@liu.se, telefon 011-36 32 91.

2018-09-28

Disputation inom Maskinkonstruktion med inriktning mot konstruktionsmaterial

Disputation - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Mattias Lundberg, vid Avdelningen för konstruktionsmaterial, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling med titeln "Residual Stresses, Fatigue and Deformation in Cast Iron". Handledare är Johan Moverare, professor, Linköpings universitet. Fakultetsopponent är docent Peter Hedström, Materialvetenskap, Kungliga Tekniska Högskolan. Betygsnämnd: Professor Anders Jarfors, Material och tillverkning, Tekniska Högskolan i Jönköping, Professor Marta-Lena Antti, Materialteknik, Luleå Tekniska Högskola och Docent Zuheir Barsoum, Aeronautical & Vehicle, Kungliga Tekniska Högskolan. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.
Kl 10:15
Plats: ACAS, A-huset, Campus Valla, LInköping
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-99842, kontakta Ingmari Hallkvist, e-post ingmari.hallkvist@liu.se, telefon 013-281169.

Anmäl ny aktivitet (inloggning)Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 09 12:40:59 CET 2018