Göm menyn

Projektledning, TEIO04, 6hp

Välkommen till kurs i Projektledning TEIO04 ht1 2016!

 

 

Projekt gör det komplexa hanterligt och Projekt ger en plattform för att synas är två saker som
Svenska projektakademin skriver på sin hemsida för att svara på varför det är bra att jobba i projekt. Projekt är en organisationsform som har blivit allt vanligare under senare år. Kursen handlar om att tänka och arbeta i projekt, något som kan ge mervärde i såväl arbete som fritid.

Här följer en kort beskrivning av kursen. Mer detaljinformation om kursen kommer att finnas på Lisam. Kursen går i schemablock 4.

 

Utgångspunkt i kompetenser och kunskaper hos projektledare

Kursen utgår från en lista på krav på nödvändiga kunskaper och kompetenser hos en projektledare. Denna lista används i professionell certifiering inom internationella organisationer: PMI och IPMA.

 

Organisation:

Kursen bygger på föreläsningar och seminarier, samt på att studenterna tillämpar projektmetodik i grupparbete.
 

Kursinnehåll

  • Projektmetoder
  • Projektplanering
  • Forskning kring industriella projekt
  • Projektledarens roll
  • Olika typer av projekt och projektstyrning

 

Efter kursen ska studenten kunna

  • tillämpa modeller och teorier om organisation, ledning och styrning av olika industriella projekt.
  • motivera projektmodeller och metoder utifrån projektets omgivning och förutsättningar.
  • förklara konsekvenser för individ, grupp och resultat av olika projektledningsstilar.
     

Kurslitteratur

Bok: Hallin, A. och Karrbom Gustavsson, T. (2012)  Projektledning. Liber AB, ISBN 978-91-47-09725-8.

Boken kompletteras med ett antal artiklar

 

Examination

TEN1 Tentamen (U,3,4,5), 3hp
UPG3 Projekt (U,3,4,5), 3hp

  

Lisam

All information kommer att finnas tillgänglig på Lisam.

Information om hur du kan logga in på Lisam finns här:
https://www.student.liu.se/itsupport/om-lisam?l=sv

 

Kontakt

Kursansvarig och examinator:

Dzamila Bienkowska, 013-284427, dzamila.bienkowska@liu.se


 


Sidansvarig: dzamila.bienkowska@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-06-20