Göm menyn

Välkommen till avdelningen för

Projekt, Innovationer och Entreprenörskap

PIE bedriver forskning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom tre huvudområden.

 • industriell projekt- och innovationsledning, särskilt samspelet teknikutveckling, produkt- och funktionsutveckling och industrialisering - produktion
 • industriell framväxt och förnyelse
 • affärsutveckling och entreprenörskap, särskilt tidiga utvecklingsprocesser i kunskapsintensiv verksamhet.

Forskning

Forskningsområdet har f n två professorer, nio disputerade universitetslektorer (varav fyra är docenter), två forskarassistenter, tre universitetsadjunkter (varav två är inskrivna i forskarutbildningen) samt sju doktorander.

Forskning bedrivs dels inom de två stora forskningsprogrammen HELIX och KITE, dels inom mindre forskningsprojekt (se menyn).

Grundutbildning

Vi bedriver undervisning inom områdena industriell organisation, ledarskap, innovationsledning och produktutveckling, projektledning, entreprenörskap och arbetsvetenskap. Företrädelsevis utbildar vi studenter vid Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet. Vi har ett flertal kurser på olika civilingenjörsprogram (framförallt  Industriell ekonomi, Design och Produktutveckling och Energi - Miljö - Management), samt enstaka kurser på ett flertal andra program (t ex Kemisk Biologi, Teknisk Biologi och Maskinteknik). Vi håller dessutom i en av profilerna i Master programmet Industrial Engineering and Management (innovation management) och ger flera kurser för högskoleingenjörsprogram.

§I våra kurser förenar vi moment kring personlig utveckling, forskningsbaserade analyser och studier på företag.

Fortbildning och tredje uppgiften

PIE har som ambition att stödja beslutsfattande i näringsliv, statliga myndigheter och departement samt andra organisationer (t ex inkubatorer och branschorganisationer) som på olika sätt är inblandade i projekt-, innovations- eller entreprenörskapsprocesser. Detta gör vi dels genom att samarbeta med avnämare inom ramen för forskningsprojekt och uppdragsverksamhet, dels genom att sprida våra forskningsresultat på olika sätt (t ex genom workshops och seminarium och publicering i populärpress), dels genom våra fortbildnings- och träningsprogram.

Inom området projektledning är vi engagerade i vidareutbildning på ledande företag som ABB, Ericsson, Saab och TetraPak både inom ramen för Sveriges enda executive master för projektledare, PMEX och i det årligt återkommande utbildningsprogrammet Avancerad Projektledning på Scania i Södertälje.

Länk till PMEX

Inom området entreprenörskap erbjuder CIE program och aktiviteter som syftar till att stimulera ett framgångsrikt skapande, utveckling och tillväxt av teknik- och kunskapsintensiva företag, bland annt inom Entreprenörskapsprogrammet (ENP) som ger deltagare stöd i processen förverkliga en affärsidé.

Länk till Entreprenörskapsprogrammet


 

Nyheter

 • Magnus Klofsten tillsammans med tre andra forskare efterfrågar bidrag för en special issue i Technovation med rubriken "Managing intrapreneurial capabilities".

https://www.iei.liu.se/nyheter/1.711741?l=sv

 • Om konsten att stärka företag med tillväxtpotential

Tid: Måndag 6 mars 2017, 15.00-17.00
Plats: Playhouse Teater, Drottninggatan 71A, Stockholm
Talare: Magnus Klofsten, Linköpings universitet, samt Johan Ahlström och Tord Lendau, entreprenörer och styrelseproffs

http://www.esbri.se/forelasning.asp?link=kommande&id=240

 • När studenterna på kursen i projektledning fick i uppgift att intervjua en projektledare, siktade de högt. Och fick träffa överbefälhavare Micael Bydén.

http://liu.se/liu-nytt/arkiv/reportage/siktade-hogt-traffade-ob?l=sv

 • Forskaren Nicolette Lakemond från PIE har fått John Bessant Best Paper Award vid CiNet 2015 konferensen i Stockholm. Konferenspappret "“Managing Knowledge Integration Across Multiple Boundaries in Open Innovation” samförfattades med forskarkollegor Lars Bengtsson (Högskolan i Gävle), Keld Laursen (Copenhagen Business School), och Fredrik Tell (FEK och Uppsala universitet)

 • Högt citerad PIE-artikel från 2008 har valts ut att ingå i en ny antologi om innovation, teknik och ekonomisk förändring.

 • PIE får drygt 7 Mkr från Energimyndigheten för forskningsprojektet "Intermediärers roller i omställningen till ett hållbart energisystem med Anna Bergek som projektledare. Läs LiU:s reportage om projektet.Intermediärer_projektgrp

 • Slutrapporten från NyEl-projektet finns nu tillgänglig.

 • Nu går det att ladda ner rapporten Teknologiska innovationssystem inom energiområdet (ER2014:23) från Energimyndighetens förlag. I rapporten analyseras havsbaserad vindkraft, marin energi, solceller, elektrifierade tunga fordon och avancerade bioraffinaderier med utgångspunkt i ramverket teknologiska innovationssystem. Syftet är att illustrera hur ramverket kan användas för att analysera strategiskt viktiga teknikområden samt identifiera systemsvagheter som motiverar särskilda politiska insatser. Från PIE har Anna Bergek, Christian Berggren och Thomas Magnusson deltagit.


Kontaktinformation

Besöksadress

Campus Valla
Hans Meijers väg
A-huset, ingång 17-19, plan 2 (entréplan), korridor A

Postadress

Projekt, Innovationer och Entreprenörskap
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Telefon & fax

Telefon: 013-28 10 00
Fax: 013-28 11 01

Studierektor

Dag Swartling

Telefon: 013-28 56 37

Avdelningschef

Charlotte Norrman
Telefon: 013-28 25 38

administratör

Carina Ekhager
Telefon: 013-28 15 68


Sidansvarig: charlotte.norrman@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Feb 02 16:16:05 CET 2017