Göm menyn

Grundläggande logistik (TETS 37)

Kursen ger kunskap om ett företags logistiksystem, dvs. materialflöden från råvara, via förädling, till slutkund samt därtill hörande informationsflöden. Kunskap ges om grundläggande logistikbegrepp, om det operativa logistikarbete som bedrivs inom olika funktioner i materialflödet samt om hur utformningen av logistiksystemet påverkar ett företags ekonomiska resultat. Kursen ger även kunskap om hur man kan beskriva, analysera och förändra ett logistiksystem, med syfte att höja dess effektivitet. 

Välkommen till kursen ht 2015

Kursinformationen kommer ut i slutet av vecka 34, då hittar du den i menyn till vänster. Innan första föreläsningen på måndag v36 vill vi att ni gärna att ni har caset Cyklett tillgängligt antingen via dator alt. utskrivet. Caset kommer att finnas i filarkivet senast måndag v36.

 


Kursansvarig & examinator

Bengt Ekdahl

013-281512

bengt.ekdahl@liu.se


Kursboken

Modern Logistik

Kursboken Modern Logistik, 4:e upplagan, finns till försäljning på såväl Bokakademin som Akademibokhandeln, Campus Valla.

 


Anmälan på webbplatsen

För att få tillgång till filarkiv, praktikfall, e-postutskick m.m. måste du anmäla dig till kursen här på webbplatsen
<< Se menyn till vänster

OBSERVERA:

Detta påverkar endast funktionerna på webbplatsen, dvs. ersätter inte anmälan & registrering i LADOK. 


Sidansvarig: bengt.ekdahl@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-08-24