Göm menyn

Grundläggande logistik (TETS 37)

Kursen ger kunskap om ett företags logistiksystem, dvs. materialflöden från råvara, via förädling, till slutkund samt därtill hörande informationsflöden. Kunskap ges om grundläggande logistikbegrepp, om det operativa logistikarbete som bedrivs inom olika funktioner i materialflödet samt om hur utformningen av logistiksystemet påverkar ett företags ekonomiska resultat. Kursen ger även kunskap om hur man kan beskriva, analysera och förändra ett logistiksystem, med syfte att höja dess effektivitet. 

Kursen 2014

TETS37 som gick under hösten 2014 är slutförd. Nästa omgång ges i period 1, HT 2015. Välkommen! 

 


Kursansvarig & examinator

Bengt Ekdahl

013-281512

bengt.ekdahl@liu.se


Kursboken

Modern Logistik

Kursboken Modern Logistik, 4:e upplagan, finns till försäljning på såväl Bokakademin som Akademibokhandeln, Campus Valla.

 


Anmälan på webbplatsen

För att få tillgång till filarkiv, praktikfall, e-postutskick m.m. måste du anmäla dig till kursen här på webbplatsen
<< Se menyn till vänster

OBSERVERA:

Detta påverkar endast funktionerna på webbplatsen, dvs. ersätter inte anmälan & registrering i LADOK. 


Sidansvarig: bengt.ekdahl@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-07-23