Göm menyn

Kvalitativ forskning inom IT och management, 9 hp

Välkommen till kursen Kvalitativ forskning inom IT och management (725A38), vårterminen 2014 för masterprogrammet i IT och management vid LiU!

Kursen syftar till att både förbereda för kommande magister- och masteruppsats samt kommande profession genom att fokusera kvalitativ forskning på ett aktuellt och angeläget sätt. Som student i denna kurs utvecklar du kunskap om att bland annat professionellt genomföra, kritiskt granska och presentera analytisk och välgrundad kunskap och att fördjupa dig i informatikämnet som sådant. En sådan fördjupning sker inom IT och management samt perspektiv, ansatser och metoder inom området. Kursen uppskattades också under VT-2013 och erhöll 4,25 i medelbetyg från studenter i KURT-utvärdering.

Kursen ges av ämnet informatik vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

 


Aktuellt

  • 2014-02-13: Nu är kurshemsidan uppdaterad med ytterligare litteraturtips och med information om kommande workshops.

Sidansvarig: ida.lindgren@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-02-13