Göm menyn

Välkommen till avdelningen Industriell ekonomi

Industriell ekonomi är en av de större i Sverige inom forskning, utbildning och extern uppdragsverksamhet med inriktning mot affärsutveckling, ekonomisk styrning och industriell marknadsföring. Vi arbetar inom de tre grundutbildningsämnena Industriell ekonomi Industriell marknadsföring och Ekonomiska informationssystem. Dessa är riktade till ingenjörsutbildningarna, främst civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi.A-huset

Forsknings- och forskarutbildningsämnena inom avdelningen är Industriell marknadsföring och Ekonomiska informationssystem. Dessa har många beröringspunkter inom affärsutveckling och styrning av verksamheter, exempelvis nya affärsmodeller som är baserade på modern informationsteknologi. Avdelningen Industriell ekonomi har ca 40 anställda och omsätter ca 30 MSEK årligen.

 

 


Nyheter på avdelningen Industriell ekonomi:

Priset är skillnaden

Prissättning heter en helt nyutkommen bok, skriven av fem författare, alla med bakgrund på Linköpings universitet. Boken, som handlar om ett vitt fält inom företagsekonomin, är sprungen ur ett samarbete med Ericsson.

Hur priser sätts och hur vi vill betala när vi nu allt oftare köper kombinationer av varor och tjänster, är områden som hittills inte väckt så stort intresse i forskarkretsar. När de på Ericsson sökte forskarhjälp för att vara bättre förberedda på nya affärsmodeller och nya sätt att sätta priser för tjänster i mobilnäten fanns det absolut ingen hjälp att få. Tills de fick kontakt med Alf Westelius, professor i ekonomiska informationssystem på LiU, som snabbt insåg frågans vikt och satte samman en forskargrupp.

Läs mer här

Rekordtillväxt i Framtidsföretag

Det treåriga projektet Framtidsföretag, där 48 mellanstora östgötaföretag fått LiU- och Almi-hjälp att växa avslutades i samband med Tillväxtdagen under v 45. Under två år har företagen tillsammans ökat antalet anställda med 410 personer.

I Östergötland finns i dag närmare 500 företag som har mellan 20 och 100 anställa. 48 av dem, eller cirka 10 procent, har deltagit i tillväxtprogrammet inom projektet Framtidsföretag, finansierat av EUs regionala utvecklingsfond, Östsam, Almi och LiU. Villkoret att få vara med i tillväxtprogrammet var att företaget hade både potential och vilja att växa.

Resultatet är att de deltagande företagen sammantaget ökat omsättningen med 700 miljoner kronor och har gett upphov till 410 nya arbetstillfällen under de två senaste åren.

Läs mer här

Kontaktpersoner

Forskning
Staffan Brege (Professor, avdelningschef)
Tel 013-28 1620


Grundutbildning
Johan Holtström (Universitetslektor, ämnesstudierektor)
Tel 013-28 1614

Examensarbete

Ekonomiska informationssystem
Alf Westelius  (professor)
Tel 013- 28 1526

Industriell ekonomi och Industriell marknadsföring
Roland Sjöström (Universitetslektor)
Tel 013-28 1778

Ämnesadministratör - kurser
Karin Fredriksson (Administratör)
Tel 013-28 1551

Adress

Avdelningen Industriell ekonomi
IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Linköpings universitet
581 83 Linköping
SWEDEN

Fax: +46 13 281101

Karta för Campus Valla (pdf-fil, 70Kb)

Vi sitter i A-huset, entréplan, korridor A, mellan ingång 13-17.


Sidansvarig: staffan.brege@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-17