Göm menyn

Kursinformation

Välkommen till TEIE06, Integrerad företagsplanering. Nyheter presenteras till höger och kommer uppdateras kontinuerligt under kursens gång.

 

Kursen i studiehandboken


Länk till TEIE06 i Studiehandboken 2014.

Syfte och kort om kursen


Kursen syftar till att ge den studerande en helhetsbild av företagande och företagsledning. Särskilt stor vikt fästs vid ekonomisk analys, samverkan mellan företags olika funktioner samt relationer med företagets intressenter.

Kursen examineras genom ett praktikfall som utförs i form av ett konsultuppdrag åt ett litet industriföretag. Syftet med praktikfallet är att effektivt kommunicera väl underbyggda, konkret formulerade åtgärdsförslag till företaget, som underlag för dess framtida förändringsarbete. 

Arbetet presenteras muntlig och skriftligt på företaget. Målgrupp är företagets ägare, styrelse och ledning, men även en person som inte är insatt i företagets verksamhet ska ha behållning av att läsa den skriftliga rapporten.

Läs mer om vad slutrapporten skall innehålla.

 

Organisation


Kursen är uppbyggd runt ett praktikfall som studeras i grupper om fyra studenter. Varje grupp tilldelas ett verkligt företag, som gruppen besöker minst två gånger. Praktikfallet redovisas sedan skriftligt och muntligt till företaget och till kursledningen som betygsätter arbetet. Under kursens gång ställs externa konsulter/handledare till gruppens förfogande. En föreläsningsserie ges till stöd för arbetet.

 

Kursinslag


Föreläsningsserien är frivillig men starkt rekommenderad. Förutom att aktivt medverka i framtagningen av rapporten är följande inslag obligatoriska för varje gruppmedlem:

 • Minst två företagsbesök (heldagar). Läs mer om besök.
 • Deltagande vid minst två möten med de medverkande konsulterna/handledarna. Varje enskild gruppmedlem måste vara närvarande vid minst ett möte.
 • Närvaro vid presentationen av arbetet (som företrädesvis hålls på företaget). 

 

Konsultkontakter och handledning


Syftet är att konsulten/handledaren skall ge så god hjälp som möjligt genom att komma med råd och synpunkter. Gruppen förutsätts styra diskussionen. Det ska understrykas att konsultens/handledarens roll är rådgivande. Gruppen har ansvaret för det som står i rapporten.

Läs mer om handledning och boka konsult.

 

Inlämningar och viktiga datum


Läs mer om viktiga datum

 • Plan för gruppens arbete i kursen bör vara klar senast ca 2 veckor efter kursstart. Laddas upp på gruppens kurswebbplats. Ej obligatoriskt.
 • Faktagranskning företaget: I samband med det andra företagsbesöket ska nulägesbeskrivning (obs - behöver inte innehålla analys) skickas till företaget för faktagranskning, kan kompletteras.
 • Konfidentiell rapport (kallas Arbetsversion ovan) för lärarnas förhandsgranskning och betygsättning lämnas in inför presentationen (april och maj). Studentgruppen laddar upp rapport på gruppens kurswebbplats med samtliga bilagor. Ange gruppnummer och företagsnamn på framsidan av rapporten.

OBS - Viktigt att respektera inlämningstiden så att tryckning och granskning hinns med. Kontrollera att det är rätt version samt att ALLA bilagor är med. Ya gör enbart en distribution med papperskopia (eftersom många olika lärare medverkar och det är ganska kort om tid inför muntliga presentationen med mycket material som ska hinna läsas och granskas).

Presentation av arbetet


Arbetet presenteras på företaget enligt ett speciellt schema i början-mitten av maj. (Observera att det inte är schemalagt via schemaservern.) 

Målgrupp för rapport och muntlig presentation är företaget. Vid presentationen, där också läraren deltar, ska (av gruppen valda) delar av rapporten föredras av minst två gruppmedlemmar. Rekommenderad tid 30 min. Det ska finnas tid för frågor och diskussion med företaget och läraren.

Att tänka på:

 • Presentationen sker på företaget och endast en grupp medverkar vid presentationen.
 • Gruppen delar ut executive summary och presentationsunderlag (åhörarutskrift) till samtliga närvarande.
 • Gruppen överlämnar ett exemplar av rapporten med bilagor till företaget vid presentationstillfället. Gruppen lämnar också över arbetsmaterial och filer till företaget (leverans till kontaktpersonen på företaget som får ta ansvar för vidare användning och spridning).
 • Rapporten måste vara godkänd av examinator innan överlämnandet.
 • Läraren tar vid behov med dator och projektor. Normalfallet: gruppen tar med egen dator och stämmer av med företaget om de har projektor eller om vi ska ta med låneprojektor från LiU/IEI.
 • Läraren tar med utvärderingsenkät med svarskuvert till företaget (enkäten finns även webbaserad). 

Rekommenderad kurslitteratur


Stor del av kursmaterial från tidigare kurser i utbildningen är relevant, urval beror på vilket företag som gruppen tilldelats och detta företags branschtillhörighet, verksamhet, speciella utmaningar. För samtliga kursdeltagare gäller repetition av  grundkurs i industriell ekonomi, speciellt finansiell analys av företag. Rekommenderad bok:

Bättre ekonomi - Klokare beslutsfattande genom bättre analys av nyckeltal och ekonomiska rapporter av Christina Öberg. Förlag: Studentlitteratur. (Artikelnummer:36027-01, ISBN:9789144079769, Upplaga:1, Utgivningsår: 2012.) Kan beställas genom Bokakademin.

KONTAKT

Kursansvariga

Kursadministration

Kursassistenterna

Alla assistenter och examinator nås på: ifp@iei.liu.se

 

Nyheter&Kalendarium

 • 20140519-0605 Betygsättning och inrapportering i LADOK.
 • 20140505-19 Slutseminarier med presentation på företagen pågår.
 • 20140411-28 Läsning och granskning av arbetsversioner pågår, besked om G senast 28 april.
 • 20140331 CAM-dagen på Konsert&Kongress, för alla intresserade av affärsutveckling i mindre företag (gratis studentplatser finns)
 • 20140310 FÖ11 och FÖ12 nu i filarkivet, samt länk till Sveriges Ingenjörers Hederskodex
 • 20140227 FÖ10 (aktuell forskning om SME och "att som I:are arbeta i småföretag") finns nu i filarkivet. 
 • 20140213 FÖ9 (Bearing Point) finns i filarkivet.
 • 20140213 Två kursmail har skickats till kurskoden idag (till alla kursdeltagare alltså). Om du inte fått dessa beror det troligen på strul med Din kursregistrering. Kolla upp och se till att bli registrerad.
 • 20140213 Anmälan till handledning 2 är öppen.
 • 20140213 FÖ8 i filarkivet, samt extramaterial om industriell marknadsföring (för de som inte läst mafö-kurs tidigare).
 • 20140206 Problemen med lösenordsskydd på filarkivet är nu lösta och FÖ4, 5, 6, 7 finns där. (Gästföreläsningar med FÖ4-Axholmen, FÖ5-BCG, FÖ6-Implema, FÖ7-Almi-EKN-Business Sweden-SEK-Swedfund.)
 • 20140130 Sharepoint nu ok för alla grupper (rätt gruppnummer inlagt), mail har sänts ut till alla registrerade på TEIE06. (Om du inte fått mailet bör du kolla upp din kursregistrering.)
 • 20140123 Alla grupper ska ha kontaktats av kursassistent för företagsutdelning. Om inte, hör av er snarast!
 • 20140123 Lästips: Ny rapport om andel kvinnor i ledning och styrelser - Affärsliv, Corren
 • 20140123 Filarkivet: Underlag till föreläsning 3 är uppdaterat, upplagt på kurswebben tillsammans med "Read a plant" (föreläsning och artikel, HBR)
 • 20140122-24 Företagsutdelning till grupperna
 • 20140121 Företagsmatchning till grupperna - obs, gruppnummer ändrade, listan på webben gäller inte! (Men grupperna är intakta förstås.)
 • 20140120 Kursstart! Webbplatsen uppdaterad med datum för årets kurs. Föreläsningar 2014 publicerade.
 • 20131028 Nu börjar vi redigera webbplatsen för 2014 års kurs. Var försiktig om du letar info om 2014 års kurs, eftersom det kan ligga kvar information från 2013 års kurs.
 • Tips att titta på CAM (Centrum för Affärsutveckling i Mindre företag)

Sidansvarig: anna.ohrwall.ronnback@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-22