Göm menyn

Kurser - Ekonomiska Informationssystem

Vi på Ekonomiska Informationssystem (EIS) ger dels kurser på LiTH, dels på Civilekonomprogrammet. På LiTH ges kurserna inom profilen Ekonomiska Informationssystem en profil med fokus på de nya, snabbväxande, IT-intensiva företagen, organiserings- och styrningsformerna. Se på börslistorna. Mycket av förmögenhetstillväxten ligger i nya, snabbväxande, IT-intensiva verksamheter. Hur fungerar de? Hur värderas de? Vad står de inför för utmaningar? Hur påverkar de oss? Och vad har vi gemensamt med dem?

”Industriell ekonomi” är inte bara till för klassisk tillverkningsindustri. Traditionellt har EIS arbetat med kommersiell, offentlig och ideell sektor. För närvarande finns ett ökat fokus mot kreativa näringar (snabbväxande, ofta IT-baserade företag). Vidare gör utvecklingen av sociala media att den privata sfären blir allt viktigare att förstå och ta hänsyn till, dels för att förstå de sociala nätverken, dels för att förstå hur organisationer påverkas – och kan interagera med – privatpersoner.

Centralt i profilen är Perspectives management – att uppfatta och hantera olika intressenters perspektiv istället för att enögt fokusera ett.

Kurserna behandlar styrning, affärsekologier, affärsmodeller, prissättning, nätverkseffekter och organisering med ett strategiskt perspektiv.

 

På Civilekonomprogrammet ges för närvarande kursen: ”Affärssystem: användning, projekt och marknad”. Du hittar mer information om kurserna på LiTH respektive Civilekonomprogrammet under respektive länk till vänster.

Kontakt

Avdelningschef

Johan Holtström (Universitetslektor)
Tel 013-28 1614

Examensarbeten

Ekonomiska informationssystem
Alf Westelius  (professor)
Tel 013- 28 1526

Strategi och styrning (f.d. Industriell ekonomi) och Industriell marknadsföring
Roland Sjöström (Universitetslektor)
Tel 013-28 1778


Ämnesadministratör - kurser
Karin Fredriksson (Industriell ekonomi & Ekonomiska informationssystem)
Tel 013-28 1551

Madelene Persson Holmström (Industriell marknadsföring)

 

 

 


Sidansvarig: alf.westelius@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jun 08 14:53:18 CEST 2016