Göm menyn

Forskning

Ekonomiska informationssystem bedriver forskning inom följande fyra områden:

  • Strategisk IT-användning, med fokus på organisering kring IT-utnyttjande
  • Strategisk ekonomistyrning
  • Extern redovisning och revision
  • IT och produktivitet

Huvuddelen av våra doktorander medverkar i forskarskolan Management and IT (MIT). Under perioden 1991-2010 medverkade ett stort antal doktorander i forskarskolan Research Programme for Auditors and Consultants (RAC).

Kontaktpersoner:

Professor Alf Westelius

Professor Nils-Göran Olve

Universitetslektor Erik Jannesson

 


Sidansvarig: alf.westelius@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-02-20