Göm menyn

Välkommen till avdelningen Företagsekonomi

FekHT2014

Avdelningen för Företagsekonomi är en stark miljö för såväl utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning. 

Vi utbildar mycket eftertraktade ekonomer inom ramen för våra civilekonomprogram, våra fristående kurser, och vårt internationella mastersprogram. Vi är också en starkt internationell miljö, med ett omfattande kursutbud på engelska för inresande studenter, samt ett stort nätverk av partneruniversitet över hela världen dit våra studenter har möjlighet att åka på utlandsstudier.

Avdelningen bedriver forskning inom en rad olika projekt som spänner över det komplexa och mångfasetterade ämnet Företagsekonomi. Mer information om den forskning som bedrivs finns under rubriken Forskning.

 


Kontakt

Linköpings universitet
Institutionen för ekonomisk
och industriell utveckling
Företagsekonomi
581 83 Linköping

Besöksadress:
Campus Valla
Hus A, ingång 17-19, plan 3

telefon: 013-281000 (växel)
telefax: 013-281101

karta

 

Ledning

Avdelningschef:
Karin Bredin
tel: 013-281558

Studierektor:
Martin Klinthäll
tel: 013-281563

Forskningsledare:
Fredrik Tell
tel: 013-282599

 

Administration

Ämnesadministratörer:
Maria Sjöqvist
tel: 013-281531
Lena Donnerfalk
tel: 013-281502

Caroline Olstrand
tel: 013-282455

Studievägledare:
Pernilla Mideskog
tel: 013-281527

Malin Gröndahl Maass
tel: 013-281507
 

Information om studievägledningen på IEI


 


Sidansvarig: karin.bredin@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-02-17