Göm menyn

Välkommen till avdelningen Företagsekonomi

Studenter på Linköpings universitet kan välja att studera företagsekonomi såväl i programform som i form av fristående kurser. Programmen varvar flera olika ämnen över en längre tid, medan fristående kurs fokuserar på ett visst ämne, vanligtvis för en termin i taget.

Forskningen inom företagsekonomi fokuserar på i huvudsak två områden; "Strategi och strategisk förändring" samt "Styrning och utveckling". Forskningen syftar till att utveckla och fördjupa kunskapen kring strategi, styrning och strategiska förändringsprocesser i industriföretag och andra typer av organisationer.


Kontakt

Linköpings universitet
Institutionen för ekonomisk
och industriell utveckling
Företagsekonomi
581 83 Linköping

Besöksadress:
Campus Valla
Hus A, ingång 17-19, plan 3

telefon: 013-281000 (växel)
telefax: 013-281101

karta

 

Ledning

Avdelningschef:
Karin Bredin
tel: 013-281558

Studierektor:
Martin Klinthäll
tel: 013-281563

Forskningsledare:
Fredrik Tell
tel: 013-282599

 

Administration

Ämnesadministratörer:
Maria Sjöqvist
tel: 013-281531
Lena Donnerfalk
tel: 013-281502

Caroline Olstrand
tel: 013-282455

Studievägledare:
Pernilla Mideskog
tel: 013-281527

Malin Gröndahl Maass
tel: 013-281507
 

Information om studievägledningen på IEI


 


Sidansvarig: karin.bredin@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-09-18