Göm menyn

envtechlogga70x70.jpg

Industriell Miljöteknik

VI VÄNDER MILJÖPROBLEM TILL MÖJLIGHETERAvdelningen för Industriell Miljöteknik är en tvärvetenskaplig forskargrupp som i mer än 30 år arbetat med att vända miljöproblem till möjligheter. Vi intresserar oss för hur organisationer, tekniska system och produkter och tjänster kan utvecklas för att forma det resurseffektiva samhället. Idag är avdelningen en internationell forsknings- och grundutbildningsmiljö med ca 25 anställda och 900 studenter.


aktuellt

Nyheter


Björn

Välkommen till urk:arnas värld

Vi fortsätter att utvinna metaller ur jordskorpan, med risker för människor och miljö, trots att bara hälften av vissa metaller vi redan utvunnit används. De oanvända fann Björn Wallsten i urk:arnas värld.

Mattias Lindahl

Sju steg mot en cirkulär ekonomi

Det fyraåriga forskningsprogrammet REES rivstartar med sju projekt. Målet är att underlätta svensk industris övergång till en cirkulär ekonomi för att därmed också öka industrins konkurrenskraft. Mattias Lindahl koordinerar programmet.

Mässa

Affärsidéer på minimässa

Normkritiska dockor, återanvändning av kaffesump, en trädgårdskupa för bin. Civilingenjörsstudenter som läst entreprenörskap har utvecklat affärsidéer.

nkpg

Norrköping tar tag i transporterna

LiU-forskare, politiker, kommunala tjänstemän och lokala transportörer höll workshop kring hållbara transporter - ännu ett resultat från forskningsprogrammet Hållbara Norrköping.

Linda BRC

Ger BRC nya muskler

Linda Olsson, nybliven doktor på fossilfritt, kliver nu in som koordinator för Biogas Research Center.

Mats Eklund

Miljön kräver ny myndighets-struktur

Om vi ska få en fossilfri fordonsflotta till 2030 behövs både en större politisk vilja och en ny myndighetsstruktur, dundrade både LiU-professor Mats Eklund och Tekniska verkens Klas Gustafsson vid två skilda seminarier under Almedalsveckan.

Tom

Tomohiko Sakao Associate member i CIRP

Tomohiko Sakao har valts in som Associate Member i The International Academy for Production Engineering (CIRP). CIRP är den mest inflytelserika akademiska sammanslutningen inom produktionsekonomi och med verksamhet inom områden som design, lifecycle engineering och product service system.

Mistra REES

Första styrelsemötet för Mistra REES

Den 1 mars träffades i Linköping Mistra REES styrelse för sitt första sammanträde. Mistra REES – Resource-Efficient and Effective Solutions based on a circular economy thinking är ett 4-årigt program med visionen att påskynda omvandlingen av den svenska tillverkningsindustrin i riktning mot en cirkulär och hållbar ekonomi.

Kobe

Träff om studentutbyte med Kobe University

Den 2 mars besökte professor Takashi Kita från Department of Electrical and Electronic Engineering vid Kobe University, Japan LiU för att berätta om deras Global Challenge Programme (GCP) och den ”summer school” som är en av aktiviteterna.

Olof

SUPER projekt om miljöteknik

Interreg Europe har beviljat medel till projektet Supporting eco-innovations towards international markets (SUPER). Projektet syftar till att öka SME förteagens upptag av miljöinnovationer i verksamheten. Lead partner är Länsstyrelsen i Östergötland och forskare från Industriell Miljöteknik är Olof Hjelm och Wisdom Kanda.

Anders

Från LiU till Kolmårdens djurpark

Efter 14 år med miljö- och hållbarhetsfrågor på Linköpings universitet blir Anders Carlsson hållbarhetschef på Kolmårdens Djurpark.

EWEEK2016

EWEEK med många hållbara möten

Regionen knöt band för fossilfrihet, miljöteknikföretagen uppvisade glädjande vigör medan den hållbara stadsbyggnadsarenan SymCity bjöd på lika delar utmaningar och möjligheter vid EWEEK 2016.


följ oss på twitter

EnvTech på Twitter


 

miljöteknik i media

CSR och Hållbarhet i fokus i Tillväxt Linköping

CSR och hållbarhet i teori och praktik diskuterades vid ett livestreamat seminarium i serien Tillväxt Linköping. Politiker, företagare och främjare deltog liksom Anders Carlsson från Industriell Miljöteknik vid LiU.
Sändes i 24Corren den 5 april 2016.

Metaller för miljoner under våra fötter

Under våra fötter finns en hel värld fylld av oanvända metaller, Urk-världen. Där finns kilometervis med urkopplade ledningar, rör och kablar, berättar Björn Wallsten som skrivit en doktorsavhandling på ämnet urban mining. Radioinslag i P4 Östergötland 23 mars 2016.

EMM-studenter granskar Gränsö slott

Linköpingsstudenter agerar konsulter åt Gränsö slott – för att hjälpa företaget att bli smartare, effektivare och schysstare mot miljön. Västerviks-Tidningen 4 mars 2016

Webbseminarium om Ecodesignstandard

Mattias Lindahl, ordförande i SIS arbetsgrupp för en ny ecodesignstandard, presenterar konceptet ecodesign och arbetet med standarden vid ett webbseminarium anordnat av SIS.

Fossilfritt redan här

Vid ett seminarium på Torpa Gård med bland andra Mats Eklund och stadssekreterare Yvonne Ruwaida på temat "Fossilfria transporter är redan här" diskuterades möjligheter och utmaningar för en omställning till fossilfrihet.Östgöta Correspondenten 2015-11-04

Den enda vägen framåt är den som går runt

Mattias Lindahl från Industriell Miljöteknik berättar om företagens utmaningar för en förändring mot en cirkulär ekonomi i ett reportage i Ingenjören, no 4 2015.


 


                                 Besöksadress: Hus A, ingång 15/17, plan 3, korridor A, Campus Valla, Linköping

 Sidansvarig: anders.carlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-04-18