Göm menyn

Välkommen till Energisystem!

Avdelningen Energisystem arbetar med att analysera energisystem med målet att utforma hållbara energisystem. Forskningen bedrivs inom tre huvudinriktningar: Nationella, regionala och lokala energisystem, industriella energisystem samt byggnaden som energisystem.

Final_byggnad

Final_industri

Final_Lokalaregionala

Final_solceller

 

Nyheter

Spikad avhandling

Avhandlign_Linda Olsson_2Den 17 April offentliggjordes Linda Olssons avhandling ”Sociotechnical system studies of the reduction of greenhouse gas emissions from energy and transport systems” (2015-04-20)

Spikad avhandling

DeAvhandling Klas Svenssonn 16 April offentliggjordes Klas Svenssons avhandling "Experimental and Numerical Investigations of Confluent Round Jets" Se bilder här! (2015-04-16)

Disputation

Klas Svensson försvarar sin avhandling "Experimental and Numerical Investigations of Confluent Round Jets" den 11/5 kl. 10.15 i ACAS, A-huset Campus Valla. Fakultetsopponent är Professor Bengt Sundén, Chalmers. I betygsnämnd ingår Matts Karlsson (LiU), Rahmatollah Khodabandeh (KTH) och Sture Holmberg (KTH). (2015-04-14)

Disputation

Linda Olsson försvarar sin doktorsavhandling ”Sociotechnical system studies of the reduction of greenhouse gas emissions from energy and transport systems” fredagen den 8/5 kl. 10.15 i ACAS, A-huset Campus Valla. Fakultetsopponent är Kes McCormick, IIIEE, Lunds universitet. I betygsnämnden ingår Maria Grahn (Chalmers), Rikke Lybaek (Roskilde universitet) och Björn-Ola Linnér (LiU). (2015-04-10)

Medlem i  Editorial Board

Mats SöderströmDocent Mats Söderström är medlem i editorial board för tidskriften Energy Efficiency, Springer (2015-04-10)

 

Nyheter

Publicerad artikel

Ivner, Jenny & Broberg Viklund, Sarah (2015). Effect of the use of industrial excess heat in district heating on greenhouse gas emissions: A systems perspective. Accepterat för publicering i Resources, Conservation & Recycling. (2015-04-08)

Bok om brukarengagemang

Ellegård, K., Thoresson, J., Rohdin, P. (2014). Tid för brukarengagemang. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Tryck: LTAB, ISBN 978-91-7585-203-4. Kan hämtas här! (2015-03-10)

Artikel accepterad i Energy

Backlund, S., Thollander, P. (2015). Impact after three years of the Swedish energy audit program. Accepteread för publikation i tidskriften Energy (2015-03-10)

Föreläsare vid Energy ClubPatrik Thollander

Docent Patrik Thollander har bjudits in för att föreläsa om Energi-effektiviseringsgapet på Energy Club, arrangerat av STUNS Energi. Patrik kommer att berätta om sin forskning om hinder och drivkrafter för energi-effektiviseringar. Seminariet äger rum i Uppsala den 19 Mars mellan 16.30.19.30. Mer information hittar du här. (2015-03-02)

Disputation

Shahriar Ghahremanian försvarar sin doktorsavhandling med titeln "A Near-Field Study of Multiple Interacting Jets: Confluent Jets" den 6/2 kl. 10:15 i sal C3, C-huset, Campus Valla. Fakultetsopponent är professor Yugo Li, Department of Mechanical Engineering, University of Hong Kong. Betygsnämnden består av Professor Björn Palm, Avdelningen för tillämpad termodynamik, KTH, Professor Jens Fransson, Avdelningen för Mekanik, KTH, samt Professor Matts Karlsson, Avdelningen för mekanisk värmeteori och strömningslära, IEI/LiU. (2015-01-28)

 

Aktuellt

OBS! Preliminärboka framläggningar av era exjobb!

Det ser ut att uppstå lokalbrist under perioden för framläggning av examensarbeten och det är därför önskvärt att studenter preliminärbokar ett framläggningsdatum. Se mer information om hur du preliminärbokar här!

Lediga exjobb

  • Absorptionskyla vid Scanias motorfabrik i Södertälje

  • Virserums Konsthall utlyser tävling för nytt tak

  • Kommunala processer för hållbart byggande
  • Energitjänstemarknaden inom svensk tillverkningsindustri
  • Almo Hardwood från olja till biobränsle
  • Solceller på Campus Valla

Läs mer om våra lediga och pågående exjobb här. 

Seminarier

Ti 2015-04-28 Tina Lidberg - Hur energieffektiv renovering av ett bostadsområde påverkar fjärrvärmeproduktionen

On 2015-04-29 Nils Borg -  Energieffektiviseringsdirektivet - Vad händer i EU och Sverige?

To 2015-05-28 Kajsa Ellegård - Tvärvetenskap i forskning om energianvändning

Läs mer om våra seminarier här. 

Exjobbsframläggning

On 2015-06-03 Elin Hultgren: “Sustainability in the domestic sector in the UK - a review and analysis of the sustainable energy innovations available to homeowners” (10.15, 3C:817, A-huset)

On 2015-06-03 Rickard Enquist & Fredrik Sööder: ”Lönsam elektricitetetslagring?” (13.15, A311)

On 2015-06-03 Elin Rudolfs : ”Atgärder som skapar samsyn vid vindkraftsetableringar - Kommunikation och dialog med lokalbefolkningen” (13.15. A31)

Läs mer om våra pågående exjobb här. 

Forskarskola

Läs mer om Program Energisystem här. 

PES

 

 

 

 


Nyhetsarkiv

 

Foto: Andreas Molin


Besöksadress: Hus A, ingång 13/15, plan 3, korridor B, Campus Valla Linköping

 

 


Sidansvarig: webadmin.energisystem@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2015-04-24