Göm menyn

Välkommen till Energisystem!

Avdelningen Energisystem arbetar med att analysera energisystem med målet att utforma hållbara energisystem. Forskningen bedrivs inom tre huvudinriktningar: Nationella, regionala och lokala energisystem, industriella energisystem samt byggnaden som energisystem.

Final_byggnad

Final_industri

Final_Lokalaregionala

Final_solceller

 

Nyheter

Eftermiddagsföredrag om energieffektivisering och optimering

Onsdagen den 25/5 kl. 15.15-17.00 hålls fyra föredrag från sistaårsstudenter som skriver exjobb vid Energisystem. Evenemanget Tillsammans med Energi- & Miljötekniska föreningen anordnar Energisystem fyra eftermiddagsföredrag.

 • Analys av energieffektiviseringspotentialen i svenska byggnader byggda före 1945 (Vlatko Milic)
 • Optimering av pumpdrifter utifrån olika media, densitet, lyfthöjd och kapacitet vid Lundin Mining (Farid Soukhaita & Alaa Zitoun)
 • Energikartläggning i återvinningsindustrin (Adam Nilsson)
 • Benchmarking av energianvändande processer i industrin (Elias Andersson & Oskar Arfwidsson)

För frågor kontakta Maria Johansson. Medlemmar från Energi- & Miljötekniska föreningen kan anmäla sig här. (2016-05-24)

Fjärrvärme kontra geoenergi

Professor Bahram Moshfegh och professor Louise Trygg har intervjuats i tidningen Svensk Geoenergis senaste nummer som har fjärrvärmedistribution som tema. Bahram Moshfegh menar att geoenergilösningar är intressanta alternativ i framtidens energisystem, men att alla lösningar måste bedömas utifrån vilka förutsättningar som finns på den aktuella platsen. Nya lågenergihus med lägre framledningstemperaturer innebär nya möjligheter för både geoenergilösningar och ökad elproduktion i kraftvärmeverk. Louise Trygg framhåller vikten av ekonomiska incitament för att driva utvecklingen i rätt riktigt och göra det lättare att välja rätt lösning. Samverkan mellan branscher och olika sektorer är av högsta vikt för att skapa hållbara helhetslösningar för våra energisystem, menar Louise. Läs hela artikeln här. (2016-05-13)

Advanced Net Zero Energy Water and Waste Training

Professor Bahram Moshfegh är medarrangör för ett workshop kring bästa praxis för att hantera energi, vatten och avfall på militära anläggningar i syfte att uppnå långsiktig hållbarhet. Workshopen sponsras av NATO och hålls mellan 25-29 April, 2016, vid den amerikanska armén i Wiesbaden, Tyskland. Mer information kan hittas här. (2016-04-18)

Ny teknik för nyttjande av restvärme i stål- och verkstadsindustri

Tisdagen den 19 april föreläser professor Bahram Moshfegh om ”Impinging Jet, en teknik för att skörda restvärme i stål- och verkstadsindustri” under seminariet ”Skörda och tillgodogöra stål- och verkstadsindustrins restvärme” som hålls av  Triple Steelix och Jernkontorets energinätverk. Läs mer här. (2016-04-18)

Vita certifikat nyckeln till ett stabilt energisystem

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen och Louise Trygg, professor vid Energisystem, debatterar förnybar energi i Ny Teknik. "Vi är övertygade om att ett 100 procent förnybart energisystem är det enda hållbara alternativet på sikt", framhåller Svante och Louise. Läs hela artikeln här! (2016-04-12)

 

Aktuellt

Våra senaste publikationer


 • Johansson, M. T., 2016. Effects on global CO2 emissions when substituting LPG with bio-SNG as fuel in steel industry reheating furnaces: The impact of different perspectives on CO2 assessment. Energy Efficiency (accepted for publication).

 • Nehler T., Rasmussen, J., 2016. How do firms consider non-energy benefits? Empirical findings on energy-efficiency investments in Swedish industry. Journal of Cleaner Production (2016), pp. 472-482. Published online.

 • Thollander, P., Palm, J., 2015. Industrial energy management decision making for improved energy efficiency – strategic system perspectives and situated action in combination. Energies (accepted for publication).

Kommande seminarier


Läs mer om våra seminarier här.

Aktuellt för dig som student


Lediga exjobb


 • Energy audit of a car selling company
 • Spillvärmeanvändning från Åtvidabergsbandyklubb

 • Uppföljning av tidigare energikartläggning på ett tillverkande företag

 • Spillvärme från smådjurskrematorium

 • Byggnadsenergi-  och solsimulering av Plusenergihus, Vallastaden
 • Viserums konsthall behöver nytt tak
 • Kommunala processer för hållbart byggande
 • Almo Hardwood från olja till biobränsle
 • LCC-analyser av vanligt förekommande teknisk utrustning i kommunala fastigheter
  Mall för normalårsförbrukning i Motala kommuns fastighetsbestånd
 • Uppföljning av ställda krav vid nybyggnation av förskolan Västra Bråstorp  - FEBY12 och Svanen
 • Miljöklassning av byggprojekt i Motala kommuns regi
 • Drift av pelletspannor sommartid
 • Fördelning av mediaförbrukning per huskropp inom en fastighet
 • Uppföljning av energianvändning i nybyggnation
 • Uppföljning av energistatistik, Fastighetsenheten Motala kommun

Läs mer om våra lediga och pågående exjobb här.

Forksarskolan


Läs mer om Program Energisystem här. 


Nyhetsarkiv

 

Foto: Andreas Molin


Besöksadress: Hus A, ingång 13/15, plan 3, korridor B, Campus Valla Linköping

 

 


Sidansvarig: webadmin.energisystem@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2016-05-24