Göm menyn

Välkommen till Energisystem!

Avdelningen Energisystem arbetar med att analysera energisystem med målet att utforma hållbara energisystem. Forskningen bedrivs inom tre huvudinriktningar: Nationella, regionala och lokala energisystem, industriella energisystem samt byggnaden som energisystem.

Final_byggnad

Final_industri

Final_Lokalaregionala

Final_solceller

 

Nyheter

Reportage om Energisystem i Framtiden Energi

Professor Bahram Moshfegh och docent Patrik Thollander intervjuas om den energisystemforsknings som bedrivs på avdelningen. ”Vår forskning baseras på ett systemtänkande som ska bidra till ökad förståelse av sambanden mellan energianvändning och energitillförsel inom alla samhällssektorer vilket är av avgörande betydelse för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle”, säger Bahram i intervjun. Läs hela reportaget här! (2016-02-05)

Gästforskning i Japan

Under två veckor i november har Maria Johansson, postdoktor vid avdelningen Energisystem, varit gästforskare på Central Research Institute of Electric Power Industry i Tokyo. Hon har bland annat träffat representanter för Japan Iron and Steel Federation (stålindustrins branschorganisation i Japan) och stålföretagen JFE Steel Corporation och Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation för att lära sig mer om hur japanska stålföretag agerar i relation till energipolitiska styrmedel. (2015-12-10)

Årets exjobb delas ut till studenter vid Energisystem

Varje år delas året exjobb ut av Svensk Fjärrvärme. I år gick priset inom ämnesområdet ekonomi/samhällsvetenskap till Olle Gustavsson och Johan Karlsson för sitt exjobb "Resurseffektiv energieffektivisering av flerbostadshus – frånluftsvärmepumpar i kombination med fjärrvärme". Olle och Johan har handletts av Curt Björk och examinerats av Danica Djuric Ilic. Läs mer här! Energisystem gratulerar stolt! (2015-12-08)

Linn Liu intervjuas om byggandssimulering

Linn Liu, doktorand vid avdelningen för Energisystem, använder simuleringsprogrammet IDA ICE för att detaljerat kartlägga vad som händer med inomhusklimatet vid en energieffektivisering. Här kan du läsa en intervju som Renoveringsinfo.se gjort med Linn Liu, där hon berättar om ett forskningsprojekt i Magistratshagen. (2015-11-04)

 

Aktuellt

Våra senanste publikationer


 • Nehler T., Rasmussen, J. 2016. How do firms consider non-energy benefits? Empirical findings on energy-efficiency investments in Swedish industry. Journal of Cleaner Production (2016), pp. 472-482. Published online.

 • Thollander, P., Palm, J., 2015. Industrial energy management decision making for improved energy efficiency – strategic system perspectives and situated action in combination. Energies (accepted for publication).
 • Schulze, M., Nehler, H., Ottosson, M., Thollander, P., 2015. Energy management in industry – a systematic review of previous findings and an integrative conceptual framework. Journal of Cleaner Production (accepted for publication).

Kommande seminarier


Läs mer om våra seminarier här. 

Aktuellt för dig som student


Sök Hugo-priset

Swecos Hugopris är en vidareutveckling av Swecos stora energipris som delats ut sedan 1984. Hugopriset innehåller tre olika priskategorier där idéer och gärningar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling premieras. Läs mer om Hugopriset här!

Lediga exjobb


 • Spillvärme från smådjurskrematorium
 • Optimering av pumpdrifter utifrån olika media, densitet, lyfthöjd och kapacitet vid Lundin Mining
 • Byggnadsenergi-  och solsimulering av Plusenergihus, Vallastaden
 • Viserums konsthall behöver nytt tak
 • Kommunala processer för hållbart byggande
 • Almo Hardwood från olja till biobränsle
 • LCC-analyser av vanligt förekommande teknisk utrustning i kommunala fastigheter
  Mall för normalårsförbrukning i Motala kommuns fastighetsbestånd
 • Uppföljning av ställda krav vid nybyggnation av förskolan Västra Bråstorp  - FEBY12 och Svanen
 • När är det lönsamt att byta styrsystem, armaturer eller ljuskällor i klassrum?
 • Uppföljning av konvertering av uppvärmningssätt från olja till fjärrvärme eller pellets, Fastighetsenheten Motala kommun
 • Miljöklassning av byggprojekt i Motala kommuns regi
 • Drift av pelletspannor sommartid
 • Fördelning av mediaförbrukning per huskropp inom en fastighet
 • Uppföljning av energianvändning i nybyggnation
 • Uppföljning av energistatistik, Fastighetsenheten Motala kommun

Läs mer om våra lediga och pågående exjobb här.

Forksarskolan


Läs mer om Program Energisystem här. 


Nyhetsarkiv

 

Foto: Andreas Molin


Besöksadress: Hus A, ingång 13/15, plan 3, korridor B, Campus Valla Linköping

 

 


Sidansvarig: webadmin.energisystem@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-08