Göm menyn

Välkommen till Energisystem!

Avdelningen Energisystem arbetar med att analysera energisystem med målet att utforma hållbara energisystem. Forskningen bedrivs inom tre huvudinriktningar: Nationella, regionala och lokala energisystem, industriella energisystem samt byggnaden som energisystem.

Energisystemdag 2015

Final_byggnad

Final_industri

Final_Lokalaregionala

Final_solceller

 

Nyheter

Disputation
Sandra Backlund försvarar sin avhandling  "Efficient improvement of energy efficiency in small and medium- sized firms" den 12 december kl. 10.15 i sal ACAS i A-huset, Campus Valla, Linköpings Universitet. Fakultetsopponent är Professor Lars J Nilsson, Lunds Universitet och ledarmöter i betygsnämnden är Docent Karin Andersson, Chalmers, Docent Fredrik von Malmborg, Regeringskansliet och Professor Anna Öhrwall Rönnbäck, Luleå Tekniska Universitet. (2014-11-27)

Energisystem i media
Linn Liu och Patrik Thollander, forskare vid energisystem intervjuades av Gefle dagblad om projektet ”Klimatneutralt och konkurrenskraftigt Gävleborg 2050”. Linn har studerat byggnadernas klimatpåverkan och visar bl.a. att energianvändningen i flerfamiljshusen skulle kunna minsks med 50% genom olika insatser.  Patrik har studerat industrisektorn och konstaterar att även om de är energieffektivare än industrier i många andra länder finns det mer att göra, bl.a. att införa energiledningssystem. (2014-11-24)

Spikning
Sandra spikar Den 20/11 offentliggjordes Sandra Backlunds avhandling med titeln: "Efficient improvement of energy efficiency in small and medium- sized firms". (2014-11-20)

 

Nyheter

Senaste publikation
Maria T. Johansson. Improved energy efficiency within the Swedish steel industry - the importance of energy management and networkning. Accepterad för publicering i Energy Efficiency, 2014. DOI:10.1007/s12053-014-9317-z (2014-11-20)

Energisystem i sociala medier
Journal artikeln Apeaning, R.W., Thollander, P., Barriers to and driving forces for industrial energy efficiency improvements in African industries – a case study of Ghana´s largest industrial area som publicerades i Journal of Cleaner Production 2013 diskuteras i en blogg som drivs av en samling universitet i Californien, USA. Bloggen berör ny forskning inom energiområdet, ni hittar inlägget här.  (2014-11-07)

Senaste publikation
Olsson, L., Hjalmarsson, L., Wikström, M., Larsson, M. Bridging the implementation gap: Combining backcasting and policy analysis to study renewable energy in urban road transport. Accepterad för publicering i Transport Policy, 2014. (2014-11-04)

Forskning kring energieffektivisering

Energimyndigheten har den 10e december en informationsdag kring internationell forskning kring energieffektivisering i SMF (små- och medelstora företag). Flera forskare från avdelningen energisystem kommer då att presentera sina resultat. (2014-10-22)

 

Aktuellt

Exjobb

  • Kommunala processer för hållbart byggande
  • Att bygga energieffektiva bostäder i Nya Wahlbecks
  • Energitjänstemarknaden inom svensk tillverkningsindustri
  • Uppvärmning av virkestorkar
  • Solceller på Campus Valla

Läs mer om våra lediga och pågående exjobb här. 

Seminarier

On  2014-12-10  Lisa Carlsson, IEI - “Effektiv lärande för hållbar utveckling i stora studentgrupper” (10.15-11.30  Palmberget) 

Läs mer om våra seminarier här. 

Exjobbsframläggning

Just nu finns det inga planerade exjobbsframläggningar.    

Läs mer om våra pågående exjobb här. 

Forskarskola

Läs mer om Program Energisystem här. 

PES

 

 

 

 


Nyhetsarkiv

 

Foto: Andreas Molin


Besöksadress: Hus A, ingång 13/15, plan 3, korridor B, Campus Valla Linköping

 

 


Sidansvarig: webadmin.energisystem@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-11-27