Göm menyn

Välkommen till Energisystem!

Avdelningen Energisystem arbetar med att analysera energisystem med målet att utforma hållbara energisystem. Forskningen bedrivs inom tre huvudinriktningar: Nationella, regionala och lokala energisystem, industriella energisystem samt byggnaden som energisystem.

Final_byggnad

Final_industri

Final_Lokalaregionala

Final_solceller

 

Nyheter

Bok om brukarengagemang

Ellegård, K., Thoresson, J., Rohdin, P. (2014). Tid för brukarengagemang. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Tryck: LTAB, ISBN 978-91-7585-203-4. Kan hämtas här! (2015-03-10)

Artikel accepterad i Energy

Backlund, S., Thollander, P. (2015). Impact after three years of the Swedish energy audit program. Accepteread för publikation i tidskriften Energy (2015-03-10)

Föreläsare vid Energy ClubPatrik Thollander

Docent Patrik Thollander har bjudits in för att föreläsa om Energi-effektiviseringsgapet på Energy Club, arrangerat av STUNS Energi. Patrik kommer att berätta om sin forskning om hinder och drivkrafter för energi-effektiviseringar. Seminariet äger rum i Uppsala den 19 Mars mellan 16.30.19.30. Mer information hittar du här. (2015-03-02)

Disputation

Shahriar Ghahremanian försvarar sin doktorsavhandling med titeln "A Near-Field Study of Multiple Interacting Jets: Confluent Jets" den 6/2 kl. 10:15 i sal C3, C-huset, Campus Valla. Fakultetsopponent är professor Yugo Li, Department of Mechanical Engineering, University of Hong Kong. Betygsnämnden består av Professor Björn Palm, Avdelningen för tillämpad termodynamik, KTH, Professor Jens Fransson, Avdelningen för Mekanik, KTH, samt Professor Matts Karlsson, Avdelningen för mekanisk värmeteori och strömningslära, IEI/LiU. (2015-01-28)

 

 

 

 

Nyheter

Spikad avhandling

Den 14 januari offentliggjordes Shahriar Ghahremanians avhandling med titeln "A near-field study of multiple interacting jets: Confluent jets” (2015-01-15)

Talar vid IEA workshop

Patrik Thollander, docent vid Energisystem, föreläser om lärdomar och bra praxis kring klimatpolitiska återgärder i svensk industrin under IEA:s workshop “Climate-Energy Policy Approaches for the Industrial Sector” i Paris den 16/1 2015. Mer information om workshopen hittar du här. (2015-01-14)

Grattis!

Vi gratulerar Sandra Backlund till disputationen. Sandra försvarade sin avhandling "Efficient implementation of energy efficiency measures in Swedish small and medium sized firms" den 12e december. Vi gratulerar också Sandra till hennes nya jobb på Naturvårdsverket! (2014-12-12)

Bokkapitel

Svetlana Paramonova, Jenny Ivner och Patrik Thollander vid Energisystem har publicerat ett bokkapitel: 

Paramonova, S., Ivner., J., Thollander., P. (2014). "Outsourcing Industrial Energy Management: Industrial Energy Efficiency Networks Provided As an Energy Service." Outsourcing: Strategies, Challenges and Effects on Organizations: pp. 71-98.  Nova Science Publishers, Inc. (2014-12-11)

 

Aktuellt

Ledig doktorandtjänst

Avdelningen för Energisystem söker ny doktorand inom profilen regionala och lokala energisystem med fokus på samverkan mellan regionala fjärrvärmeleverantörer och fastighetsbolag. Mer information om tjänsten finns här. Välkommen med den ansökan senast 27 Mars.

Exjobb

  • Absorptionskyla vid Scanias motorfabrik i Södertälje

  • Virserums Konsthall utlyser tävling för nytt tak

  • Kommunala processer för hållbart byggande
  • Energitjänstemarknaden inom svensk tillverkningsindustri
  • Uppvärmning av virkestorkar
  • Solceller på Campus Valla

Läs mer om våra lediga och pågående exjobb här. 

Seminarier

On 2015-04-20 Sarah Broberg Viklund - Slutseminarium (13.15 - 16.00 Palmberget)

Läs mer om våra seminarier här. 

Exjobbsframläggning

Just nu finns det inga planerade exjobbsframläggningar.    

Läs mer om våra pågående exjobb här. 

Forskarskola

Läs mer om Program Energisystem här. 

PES

 

 

 

 


Nyhetsarkiv

 

Foto: Andreas Molin


Besöksadress: Hus A, ingång 13/15, plan 3, korridor B, Campus Valla Linköping

 

 


Sidansvarig: webadmin.energisystem@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2015-03-11