Göm menyn

Välkommen till Energisystem!

Avdelningen Energisystem arbetar med att analysera energisystem med målet att utforma hållbara energisystem. Forskningen bedrivs inom tre huvudinriktningar: Nationella, regionala och lokala energisystem, industriella energisystem samt byggnaden som energisystem.

Final_byggnad

Final_industri

Final_Lokalaregionala

Final_solceller

 

Nyheter

Ytterligare ett anslag från Energimyndigheten

Avdelningen för Energisystem har tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Profu fått ett anslag på 3,5 miljoner kronor från Energimyndigheten, via programmet ”Industrins energianvändning – forskning och utveckling”. Projektet heter ”Utveckling och tillämpning av nya metoder för identifiering av effektivt utnyttjande av industriellt överskottsvärme”. Projektet beräknas starta i september 2016 och Magnus Karlsson, universitetslektor vid Energisystem, är projektledare. (2016-08-16)

Anslag från Energimyndigheten

Maria JohanssonMaria Johansson, postdoktor vid avdelningen för Energisystem, har tillsammans med Anna Bergek och Ksenia Onufrey, avdelningen för Projekt, Innovationer och Entreprenörskap, Mikael Ottosson, Avdelningen för företagsekonomi och Sarah Broberg Viklund, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut fått ett anslag på 4,5 miljoner kronor från Energimyndighetens massa- och pappersforskningsprogram. Projektet heter ”Interaktioner mellan affärs- energi- och innovationsstrategier i massa- och pappersindustrin”. Projektet beräknas starta i maj 2017 och kommer att ledas av Maria Johansson. (2016-08-11)

Eftermiddagsföredrag om energieffektivisering och optimering

Onsdagen den 25/5 kl. 15.15-17.00 hålls fyra föredrag från sistaårsstudenter som skriver exjobb vid Energisystem. Evenemanget Tillsammans med Energi- & Miljötekniska föreningen anordnar Energisystem fyra eftermiddagsföredrag.

 • Analys av energieffektiviseringspotentialen i svenska byggnader byggda före 1945 (Vlatko Milic)
 • Optimering av pumpdrifter utifrån olika media, densitet, lyfthöjd och kapacitet vid Lundin Mining (Farid Soukhaita & Alaa Zitoun)
 • Energikartläggning i återvinningsindustrin (Adam Nilsson)
 • Benchmarking av energianvändande processer i industrin (Elias Andersson & Oskar Arfwidsson)

(2016-05-24)

Fjärrvärme kontra geoenergi

Professor Bahram Moshfegh och professor Louise Trygg har intervjuats i tidningen Svensk Geoenergis senaste nummer som har fjärrvärmedistribution som tema. Bahram Moshfegh menar att geoenergilösningar är intressanta alternativ i framtidens energisystem, men att alla lösningar måste bedömas utifrån vilka förutsättningar som finns på den aktuella platsen. Nya lågenergihus med lägre framledningstemperaturer innebär nya möjligheter för både geoenergilösningar och ökad elproduktion i kraftvärmeverk. Louise Trygg framhåller vikten av ekonomiska incitament för att driva utvecklingen i rätt riktigt och göra det lättare att välja rätt lösning. Samverkan mellan branscher och olika sektorer är av högsta vikt för att skapa hållbara helhetslösningar för våra energisystem, menar Louise. Läs hela artikeln här. (2016-05-13)

 

Aktuellt

Våra senaste publikationer


 • Paramonova, S. & Thollander, P., 2016. Ex-post impact and process evaluation of the Swedish energy audit policy programme for small and medium-sized enterprises. Journal of Cleaner Production 135, pp. 932–949.

 • Paramonova, S. & Thollander, P., 2016. Energy-efficiency networks for SMEs: Learning from the Swedish experience. Renewable and Sustainable Energy Reviews 65, pp. 295–307.

 • Johansson, M. T., 2016. Effects on global CO2 emissions when substituting LPG with bio-SNG as fuel in steel industry reheating furnaces: The impact of different perspectives on CO2 assessment. Energy Efficiency (accepted for publication).

Kommande seminarier


Läs mer om våra seminarier här.

Planerade exjobbsframläggningar.


Lediga exjobb


 • Energy audit of a car selling company
 • Spillvärmeanvändning från Åtvidabergsbandyklubb

 • Uppföljning av tidigare energikartläggning på ett tillverkande företag

 • Spillvärme från smådjurskrematorium

 • Byggnadsenergi-  och solsimulering av Plusenergihus, Vallastaden
 • Viserums konsthall behöver nytt tak
 • Kommunala processer för hållbart byggande
 • Almo Hardwood från olja till biobränsle
 • LCC-analyser av vanligt förekommande teknisk utrustning i kommunala fastigheter
  Mall för normalårsförbrukning i Motala kommuns fastighetsbestånd
 • Uppföljning av ställda krav vid nybyggnation av förskolan Västra Bråstorp  - FEBY12 och Svanen
 • Miljöklassning av byggprojekt i Motala kommuns regi
 • Drift av pelletspannor sommartid
 • Fördelning av mediaförbrukning per huskropp inom en fastighet
 • Uppföljning av energianvändning i nybyggnation
 • Uppföljning av energistatistik, Fastighetsenheten Motala kommun

Läs mer om våra lediga och pågående exjobb här.

Forksarskolan


Läs mer om Forskarskola Energisystem här. 


Nyhetsarkiv

 

Foto: Andreas Molin


Besöksadress: Hus A, ingång 13/15, plan 3, korridor B, Campus Valla Linköping

 

 


Sidansvarig: webadmin.energisystem@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2016-08-19