Göm menyn

Välkommen till Energisystem!

Avdelningen Energisystem arbetar med att analysera energisystem med målet att utforma hållbara energisystem. Forskningen bedrivs inom tre huvudinriktningar: Nationella, regionala och lokala energisystem, industriella energisystem samt byggnaden som energisystem.

Final_byggnad

Final_industri

Final_Lokalaregionala

Final_solceller

 

Nyheter

Spikad avhandling

Den 14 januari offentliggjordes Shahriar Ghahremanians avhandling med titeln "A near-field study of multiple interacting jets: Confluent jets” (2015-01-15)

Talar vid IEA workshop

Patrik ThollanderPatrik Thollander, docent vid Energisystem, föreläser om lärdomar och bra praxis kring klimatpolitiska återgärder i svensk industrin under IEA:s workshop “Climate-Energy Policy Approaches for the Industrial Sector” i Paris den 16/1 2015. Mer information om workshopen hittar du här. (2015-01-14)

Grattis!

Vi gratulerar Sandra Backlund till disputationen. Sandra försvarade sin avhandling "Efficient implementation of energy efficiency measures in Swedish small and medium sized firms" den 12e december. Vi gratulerar också Sandra till hennes nya jobb på Naturvårdsverket! (2014-12-12)

 

Bokkapitel
Svetlana Paramonova, Jenny Ivner och Patrik Thollander vid Energisystem har publicerat ett bokkapitel: 

Paramonova, S., Ivner., J., Thollander., P. (2014). "Outsourcing Industrial Energy Management: Industrial Energy Efficiency Networks Provided As an Energy Service." Outsourcing: Strategies, Challenges and Effects on Organizations: pp. 71-98.  Nova Science Publishers, Inc. (2014-12-11)

 
Nyheter

Senaste publikationerna

 • Broberg Viklund, S., Karlsson, M. Industrial excess heat use: Systems analysis and CO2 emissions reduction. Accepterad för publicering i Applied Energy. 
 • Broberg Viklund, S., Lindkvist, E. Biogas production supported by excess heat - A systems analysis within the food industry. Accepterad för publicering i Energy Conversion and Management.
 • Janbakhsh, S., Moshfegh, B. Numerical study of a ventilation system based on wall confluent jets. HVAC and Research 2014;20(8):846-861. (2014-12-01)

Talare på NATO Advanced Research Workshop

Bahram Professor Bahram Moshfegh har bjudits in för att delta som delegat och talare på NATO Advanced Research Workshop 984778 ”Triple Net Zero Energy, Water and Waste Models Applications”, i Sønderborg, Danmark, 17-19 februari 2015. Målet med workshopen, som stöds av programmet NATO ”Science for Peace and Security” är att se över state-of-the-art vetenskapen; att utveckla nya strategier, styrmedel och rekommendationer; att identifiera och utvärdera ”triple net zero” initiativ och genomföranden; och utbyta världsomspännande erfarenheter från experter från kommunala, militära och akademiska grupper. (2014-12-01)

 

Aktuellt

Exjobb

 • Energianvändning inom gruvnäringen

 • Absorptionskyla vid Scanias motorfabrik i Södertälje

 • Virserums Konsthall utlyser tävling för nytt tak

 • Jämförelse av miljö- och klimatpåverkan - småskalig och industriell förbränning av biobränsle och avfall

 • Hur ska vi förhålla oss till BNP-tillväxt i framtiden?
 • Kommunala processer för hållbart byggande
 • Att bygga energieffektiva bostäder i Nya Wahlbecks
 • Energitjänstemarknaden inom svensk tillverkningsindustri
 • Uppvärmning av virkestorkar
 • Solceller på Campus Valla

Läs mer om våra lediga och pågående exjobb här. 

Seminarier

To  2015-01-29  Linda Olsson - Slutseminarium (9.15-11.30  Palmberget)

Läs mer om våra seminarier här. 

Exjobbsframläggning

Just nu finns det inga planerade exjobbsframläggningar.    

Läs mer om våra pågående exjobb här. 

Forskarskola

Läs mer om Program Energisystem här. 

PES

 

 

 

 


Nyhetsarkiv

 

Foto: Andreas Molin


Besöksadress: Hus A, ingång 13/15, plan 3, korridor B, Campus Valla Linköping

 

 


Sidansvarig: webadmin.energisystem@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2015-01-20