Göm menyn

Välkommen till Energisystem!

Avdelningen Energisystem arbetar med att analysera energisystem med målet att utforma hållbara energisystem. Forskningen bedrivs inom tre huvudinriktningar: Nationella, regionala och lokala energisystem, industriella energisystem samt byggnaden som energisystem.

 

Final_byggnad

Final_industri

Final_Lokalaregionala

Final_solceller

 

Nyheter

Forskning kring energieffektivisering
Energimyndigheten har den 10e december en informationsdag kring internationell forskning kring energieffektivisering i SMF (små- och medelstora företag). Flera forskare från avdelningen energisystem kommer då att presentera sina resultat. (2014-10-22)

Roadmap för SME
Den 27e november deltar Patrik Thollander i IEAs workshop kring att ta fram en roadmap för SME (små och medelstora företag). (2014-10-22)

Energy Efficiency Financial Group
PatrikThollander

Patrik Thollander deltar i EU-kommissionens arbetsgrupp, Energy Efficiency Financial Group (EEFIG), som arbetar med energieffektiviserings investeringar inom EU. (2014-10-22)
 

Styrmedel för effektivare energianvändning
Den 6e november är Patrik Thollander inbjuden till Näringsdepartementet för att diskutera svenska styrmedel kring effektivare industriell användning. (2014-10-22) 

Energieffektivi-seringsnätverk i industrin
Den 5e november är Svetlana Paramonova och Patrik Thollander inbjudna till Energimyndigheten för att berätta om sina resultat från ett projekt om energieffektiviserings-nätverk i industrin. (2014-10-22) 

 

Nyheter

Senaste publikation
Broström, T., Erisson, P., Liu, L., Rohdin, P., Ståhl, F., Moshfegh, B. A method to Assess the Potential for and Consequences of Energy Retrofits in Swedish Historic Buildings. The Historic Buildings, 2014, 150-166. (2014-10-14)

Industridoktorand
Jan Bleyl har börjat som industridoktorand på avdelningen Energisystem. Jan bor i Österrike och driver ett företag kring energitjänster. Han har hjälpt flera länder, t.ex Sydafrika och Jordanien igång med deras energitjänstemarknader. Jan kommer att arbeta deltid hos oss med integrerade energitjänstelösningar. (2014-09-29) 

Senaste publikationer
- Liu, L., Moshfegh, B., Akander, J., Cehlin, M., 2014. Comprehensive investigation on energy retrofits in eleven multi-family buildings in Sweden. Energy and Building, DOI:10.1016/j.enbuild.2014.08.044.

-  Fenton, P., Gustafsson, S., Ivner, J., Palm, J., 2014. Stakeholder participation in municipal energy and climate planning - experiences from Sweden. Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability. DOI: 10.1080/13549839.2014.946400 (2014-09-22)

Senaste publikation
Djuric Ilic, D., Trygg, L. Economic and environmental benefits of converting industrial processes to district heating. Energy Conversion and Management, 2014, 87;305-317. (2014-08-25)

 

Aktuellt

Exjobb

  • Att bygga energieffektiva bostäder i Nya Wahlbecks
  • Energitjänstemarknaden inom svensk tillverkningsindustri
  • Uppvärmning av virkestorkar
  • Solceller på Campus Valla

Läs mer om våra lediga och pågående exjobb här. 

Seminarier

Fr  2014-10-17  Maria Andersson, FOI - Modellering och prediktering av efterfrågemönster och marginalkostnadsmönster (10.15-11.30  Palmberget)

Fr  2014-11-21  Lisa Carlsson, IEI - “Effektiv lärande för hållbar utveckling i stora studentgrupper” (10.15-11.30  Palmberget) 

Läs mer om våra seminarier här. 

Exjobbsframläggning

2014-10-23 "Studie av ett välfungerande styrsystem som utnyttjar byggnadens verksamhet och värmetröghet" - Thérése Tideberg, 10:15, A33.     

Läs mer om våra pågående exjobb här. 

Forskarskola

Läs mer om Program Energisystem här. 

PES

 

 

 

 


Nyhetsarkiv

 

Foto: Andreas Molin


Besöksadress: Hus A, ingång 13/15, plan 3, korridor B, Campus Valla Linköping

 

 


Sidansvarig: webadmin.energisystem@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-10-22