Göm menyn

Välkommen till Energisystem!

Avdelningen Energisystem arbetar med att analysera energisystem med målet att utforma hållbara energisystem. Forskningen bedrivs inom tre huvudinriktningar: Nationella, regionala och lokala energisystem, industriella energisystem samt byggnaden som energisystem.

Final_byggnad

Final_industri

Final_Lokalaregionala

Final_solceller

 

Nyheter

Två nya doktorer!

Vi gratulerar Setareh Janbakhsh och Mohammad Ali Joudis avhandling som båda tagit doktorsexamen den 29 maj respektive 12 juni (2015-06-17)

Artikel accepterad i Energy and Buildings

Linn Liu, Patrik Rohdin, Bahram Moshfegh. Evaluating indoor environment of a retrofitted multi-family building with improved energy performance in Sweden. Energy and Buildings. Accepted 21 May 2015, in press. (2015-05-26)

Disputation

Den 22 Maj offentliggjordes Mohammad Ali JoudisAlis avhandling avhandling "Radiation properties of coil-coated steel in building envelope surfaces and the influence on building thermal performance". Ali försvara sin avhandling fredagen den 12/6 kl. 10.15 i A35, A-huset Campus Valla. Fakultetsopponent är Professor Runming Yao, Reading University. I betygsnämnden ingår Sture Holmberg (KTH), Christer Sjöström (KTH) och Eva-Lotta Kurkinen (SP Sveriges tekniska forskningsinstitut) (2015-05-26)

Ytterligare en doktor!

Vi gratulerar Klas Svensson som idag tagit sin doktorsexamen! (2015-05-11)

Ny doktor!

Vi gratulerar Linda Olsson som idag tagit sin doktorsexamen! (2015-05-08)

DisputationSetarehs avhandling

Den 7 Maj offentliggjordes Setareh Janbakhshs avhandling "A Ventilation Strategy Based on Confluent Jets : An Experimental and Numerical Study" Setareh försvarar sin avhandling fredagen den 29/5 kl. 10.15 i ACAS, A-huset Campus Valla. . Fakultetsopponent är Dr Alexander Zhivov, US Arms Corps of Engineers. I betygsnämnden ingår Mats Sandberg (Högskolan i Gävle), Ivo Martinax (KTH) och Dan Loyd (LiU) (2015-05-07)

Disputation

Den 17 April offentAvhandlign_Linda Olsson_2liggjordes Linda Olssons avhandling "Sociotechnical system studies of the reduction of greenhouse gas emissions from energy and transport systems" Linda Olsson försvarar sin avhandling fredagen den 8/5 kl. 10.15 i ACAS, A-huset Campus Valla. Fakultetsopponent är Kes McCormick, IIIEE, Lunds universitet. I betygsnämnden ingår Maria Grahn (Chalmers), Rikke Lybaek (Roskilde universitet) och Björn-Ola Linnér (LiU). (2015-04-17)

Avhandling Klas SvenssonDisputation

Den 16 April offentliggjordes Klas Svenssons avhandling "Experimental and Numerical Investigations of Confluent Round Jets" Se bilder här! Klas försvarar sin avhandling måndagen den 11/5 kl. 10.15 i ACAS, A-huset Campus Valla. Fakultetsopponent är Professor Bengt Sundén, Lunds Tekniska Högskola. I betygsnämnd ingår Matts Karlsson (LiU), Rahmatollah Khodabandeh (KTH) och Sture Holmberg (KTH). (2015-04-16)

 

Aktuellt

Våra senaste publikationer


Liu, L., Rohdin, P., Moshfegh, B., 2015. Evaluating indoor environment of a retrofitted multi-family building with improved energy performance in Sweden. Energy and Buildings (in press)

Thollander, P., Paramonova, S., Cornelis, E., Kimura, O., Trianni, A., Karlsson, M., Cagno, E., Morales, I., Jiménez Navarro, J.P., 2015. International study on energy end-use data among industrial SMEs and energy end-use efficiency improvement opportunities. Accepterad för publikation i tidskriften Journal of Cleaner Production

Blomqvist, E., Thollander, P., 2015. An Integrated Dataset of Energy Efficiency Measures. Energy Efficiency (In press).

Kommande seminarier


Just nu finns inga planerade seminarier.

Läs mer om våra seminarier här. 

Aktuellt undervisning


Lediga exjobb

  • Virserums Konsthall utlyser tävling för nytt tak

  • Kommunala processer för hållbart byggande
  • Energitjänstemarknaden inom svensk tillverkningsindustri
  • Almo Hardwood från olja till biobränsle
  • Solceller på Campus Valla

Läs mer om våra lediga och pågående exjobb här.

Forksarskolan


Läs mer om Program Energisystem här. 

PES


Nyhetsarkiv

 

Foto: Andreas Molin


Besöksadress: Hus A, ingång 13/15, plan 3, korridor B, Campus Valla Linköping

 

 


Sidansvarig: webadmin.energisystem@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2015-08-03