Göm menyn

Välkommen till Energisystem!

Avdelningen Energisystem arbetar med att analysera energisystem med målet att utforma hållbara energisystem. Forskningen bedrivs inom tre huvudinriktningar: Nationella, regionala och lokala energisystem, industriella energisystem samt byggnaden som energisystem.

Final_byggnad

Final_industri

Final_Lokalaregionala

Final_solceller

 

Nyheter

Anslag från Formas

Professor Bahram Moshfegh har fått ett anslag från Formas på 3 miljoner kronor för ett projekt som skall bidra till hållbar utveckling. Inom projektet vill man svara på frågan om det är mest hållbart och energieffektivt att renovera eller riva och bygga nya ändamålsfastigheter. Läs mer på LiU-nytt! (2016-11-21)

Artikel om renovering av historiska byggander i Energi & Miljö

Vlatko MilicVlatko Milić, doktorand vid avdelningen för Energisystem, intervjuades i senaste numret av Energi & Miljö. Vlatko berättar om sitt exjobb där han med hjälp av optimering av livscykelkostnader studerar lämpliga renoveringslösningar för kulturhistorisk värdefulla byggnader i Visby. Läs mer här! (2016-11-11)

 

Sverige behöver ett skarpt energieffektiviseringsmål

Louise TryggProfessor Louise Trygg är en av författarna i den debattartikel som publicerades på Altinget.se den 24 oktober. Författarna argumenterar för att satsningar på energieffektivisering utöver de satsningar vi redan gjort på ökad andel förnybar är avgörande för att klimatanpassat energisystem. Sverige har potential att effektivisera med över 40 % jämfört med 2014 års nivå fortsätter författarna. De avslutar med att uppmana Energikommissionen att ta beslut om ett ambitiöst svenskt mål för energieffektivisering som visar var Sverige står i effektiviseringsfrågan. Läs hela artikeln här! (2015-10-26)

Konferens om fjärde generationens fjärrvärme

Tommy Rosén, Louise Trygg och Stefan Blomkvist medverkar på konferensen 2nd International Conference on Smart Energy Systems and 4th Generation District Heating i Aalborg, Danmark den 27-28 September. Tommy presenterar sin studie kring möjligheter till ökade verkningsgrader i fjärrvärmesystem som resultat av bättre systemintegration mellan kraftverk och kunder och Louise talar om kraftvärmens bidrag till ett fullt balanserat och förnybart energisystem. (2016-09-26)

Rundabordssamtal i Riksdagen

Den 21 september deltog professor Louise Trygg i Riksdagens rundabordssamtal angående Sveriges nya mål för energieffektivisering 2030 tillsammans med  Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise Nordin. (2016-09-21)

 

Aktuellt

Våra senaste publikationer


 • Paramonova, S. & Thollander, P., 2016. Ex-post impact and process evaluation of the Swedish energy audit policy programme for small and medium-sized enterprises. Journal of Cleaner Production 135, pp. 932–949.

 • Paramonova, S. & Thollander, P., 2016. Energy-efficiency networks for SMEs: Learning from the Swedish experience. Renewable and Sustainable Energy Reviews 65, pp. 295–307.

 • Johansson, M. T., 2016. Effects on global CO2 emissions when substituting LPG with bio-SNG as fuel in steel industry reheating furnaces: The impact of different perspectives on CO2 assessment. Energy Efficiency (accepted for publication).

Kommande seminarier


Läs mer om våra seminarier här.

Lediga exjobb


 • Kategorisering av svenska biogasanläggningar
 • Energikartläggning och energibalans vid Tekniska verkens kraftvärmeverk
 • Energianvändningen inom massa- och pappersindustrin fördelat på processnivå
 • Användningsmöjligheter av överskottsvärme – tekniker och regional studie
 • Energieffektivitet i svensk aluminiumindustri
 • Uppföljning av tidigare energikartläggning på ett tillverkande företag
 • Spillvärmeanvändning från Åtvidabergs bandyklubb
 • Spillvärme från smådjurskrematorium
 • Viserums konsthall behöver nytt tak
 • LCC-analyser av vanligt förekommande teknisk utrustning i kommunala fastigheter
 • Mall för normalårsförbrukning i Motala kommuns fastighetsbestånd
 • Uppföljning av ställda krav vid nybyggnation av förskolan Västra Bråstorp  - FEBY12 och Svanen
 • När är det lönsamt att byta styrsystem, armaturer eller ljuskällor i klassrum?
 • Miljöklassning av byggprojekt i Motala kommuns regi
 • Drift av pelletspannor sommartid
 • Fördelning av mediaförbrukning per huskropp inom en fastighet
 • Uppföljning av energianvändning i nybyggnation
 • Uppföljning av energistatistik, Fastighetsenheten Motala kommun

Läs mer om våra lediga och pågående exjobb här.

Forksarskolan


Läs mer om Forskarskola Energisystem här. 


Nyhetsarkiv

 

Foto: Andreas Molin


Besöksadress: Hus A, ingång 13/15, plan 3, korridor B, Campus Valla Linköping

 

 


Sidansvarig: webadmin.energisystem@iei.liu.se
Senast uppdaterad: Thu Dec 22 13:38:24 CET 2016