Göm menyn

Välkommen till Energisystem!

Avdelningen Energisystem arbetar med att analysera energisystem med målet att utforma hållbara energisystem. Forskningen bedrivs inom tre huvudinriktningar: Nationella, regionala och lokala energisystem, industriella energisystem samt byggnaden som energisystem.

Final_byggnad

Final_industri

Final_Lokalaregionala

Final_solceller

 

Nyheter

Anslag från massa- och pappersforskningsprogrammet

Patrik Thollander, docent vid avdelningen för Energisystem, har tillsammans med Mikael Ottosson, Avdelningen för företagsekonomi, fått ett anslag Energimyndighetens massa- och pappersforskningsprogram fått 4,7 miljoner kronor i anslag till projektet ”Energiledning i svensk massa- och pappersindustri – hinder, drivkrafter och generella framgångsfaktorer”. Projektet kommer att ledas av Patrik Thollander. Mer information finner du här.

Anslag från industriprogrammet

Patrik Thollander docent vid avdelningen för Energisystem har fått anslag på 1,95 miljoner kronor i anslag från Industriprogrammet för projektet ” Kategorisering för benchmarking av industriella SMF:s energianvändande processer och effektivitet”

Två nya doktorer!

Vi gratulerar Setareh Janbakhsh och Mohammad Ali Joudis avhandling som båda tagit doktorsexamen den 29 maj respektive 12 juni (2015-06-17)

Artikel accepterad i Energy and Buildings

Linn Liu, Patrik Rohdin, Bahram Moshfegh. Evaluating indoor environment of a retrofitted multi-family building with improved energy performance in Sweden. Energy and Buildings. Accepted 21 May 2015, in press. (2015-05-26)

Disputation

Den 22 Maj offentliggjordes Mohammad Ali JoudisAlis avhandling avhandling "Radiation properties of coil-coated steel in building envelope surfaces and the influence on building thermal performance". Ali försvara sin avhandling fredagen den 12/6 kl. 10.15 i A35, A-huset Campus Valla. Fakultetsopponent är Professor Runming Yao, Reading University. I betygsnämnden ingår Sture Holmberg (KTH), Christer Sjöström (KTH) och Eva-Lotta Kurkinen (SP Sveriges tekniska forskningsinstitut) (2015-05-26)

 

Aktuellt

Våra senaste publikationer


  • Thollander, P., Palm, J., 2015. Industrial energy management decision making for improved energy efficiency – strategic system perspectives and situated action in combination. Energies (accepted for publication).
  • Schulze, M., Nehler, H., Ottosson, M., Thollander, P., 2015. Energy management in industry – a systematic review of previous findings and an integrative conceptual framework. Journal of Cleaner Production (accepted for publication).
  • Liu, L., Rohdin, P., Moshfegh, B., 2015. Evaluating indoor environment of a retrofitted multi-family building with improved energy performance in Sweden. Energy and Buildings (in press)

Kommande seminarier


Just nu finns inga planerade seminarier.

Läs mer om våra seminarier här. 

Aktuellt för dig som student


Exjobb inom hållbarhetsfrågor

Green Hub Landskrona är ett samarbete med uppgiften att driva omställningen till ett hållbart samhälle. Samarbetet består i grunden av Landskrona Energi, Landskronahem och LSR och sammankopplar därmed lokala aktörer inom stadsutveckling, boende, energi, avfall och miljö. Examensarbeten inom hållbarhetsfrågor utförs rullande. Läs mer om Green Hub Landkrona här!

Lediga exjobb


  • Virserums Konsthall utlyser tävling för nytt tak

  • Kommunala processer för hållbart byggande
  • Energitjänstemarknaden inom svensk tillverkningsindustri
  • Almo Hardwood från olja till biobränsle
  • Solceller på Campus Valla

Läs mer om våra lediga och pågående exjobb här.

Forksarskolan


Läs mer om Program Energisystem här. 

PES


Nyhetsarkiv

 

Foto: Andreas Molin


Besöksadress: Hus A, ingång 13/15, plan 3, korridor B, Campus Valla Linköping

 

 


Sidansvarig: webadmin.energisystem@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2015-08-17