Göm menyn

Välkommen till Energisystem!

Avdelningen Energisystem arbetar med att analysera energisystem med målet att utforma hållbara energisystem. Forskningen bedrivs inom tre huvudinriktningar: Nationella, regionala och lokala energisystem, industriella energisystem samt byggnaden som energisystem.

 

Final_byggnad

Final_industri

Final_Lokalaregionala

Final_solceller

 

Nyheter

Ledamot i programråd
Bahram Professor Bahram Moshfegh har valts in som ordinarie ledamot i programrådet EFFSYS EXPAND. EFFSYS EXPAND är ett forskningsprogram där industrin, högskolor och statens energimyndighet samverkar för forskning, utveckling och innovation inom resurseffektiva kyl- och värmepumpsystem samt kyl- och värmelager. Programmet löper över tidsperioden 2014-09-01 till 2018-09-01. (2014-10-27)

Senaste publikation
Andersson, V., Broberg Viklund, S., Hackl, R., Karlsson, M., Berntsson, T. Algae-based Biofuels Production as Part of an Industrial Cluster. Accepted for publication in Biomass and Bioenergy. (2014-10-27)

Forskning kring energieffektivisering
Energimyndigheten har den 10e december en informationsdag kring internationell forskning kring energieffektivisering i SMF (små- och medelstora företag). Flera forskare från avdelningen energisystem kommer då att presentera sina resultat. (2014-10-22)

Energy Efficiency Financial Group
PatrikThollander

Patrik Thollander deltar i EU-kommissionens arbetsgrupp, Energy Efficiency Financial Group (EEFIG), som arbetar med energieffektiviserings investeringar inom EU. (2014-10-22) 

 

Nyheter

Roadmap för SME
Den 27e november deltar Patrik Thollander i IEAs workshop kring att ta fram en roadmap för SME (små och medelstora företag). (2014-10-22)

Styrmedel för effektivare energianvändning
Den 6e november är Patrik Thollander inbjuden till Näringsdepartementet för att diskutera svenska styrmedel kring effektivare industriell användning. (2014-10-22) 

Energieffektivi-seringsnätverk i industrin
Den 5e november är Svetlana Paramonova och Patrik Thollander inbjudna till Energimyndigheten för att berätta om sina resultat från ett projekt om energieffektiviserings-nätverk i industrin. (2014-10-22) 

Senaste publikation
Broström, T., Erisson, P., Liu, L., Rohdin, P., Ståhl, F., Moshfegh, B. A Method to Assess the Potential for and Consequences of Energy Retrofits in Swedish Historic Buildings. The Historic Buildings, 2014, 150-166. (2014-10-14)

Industridoktorand
Jan Bleyl har börjat som industridoktorand på avdelningen Energisystem. Jan bor i Österrike och driver ett företag kring energitjänster. Han har hjälpt flera länder, t.ex Sydafrika och Jordanien igång med deras energitjänstemarknader. Jan kommer att arbeta deltid hos oss med integrerade energitjänstelösningar. (2014-09-29) 

 

Aktuellt

Exjobb

  • Att bygga energieffektiva bostäder i Nya Wahlbecks
  • Energitjänstemarknaden inom svensk tillverkningsindustri
  • Uppvärmning av virkestorkar
  • Solceller på Campus Valla

Läs mer om våra lediga och pågående exjobb här. 

Seminarier

Fr  2014-10-17  Maria Andersson, FOI - Modellering och prediktering av efterfrågemönster och marginalkostnadsmönster (10.15-11.30  Palmberget)

Fr  2014-11-21  Lisa Carlsson, IEI - “Effektiv lärande för hållbar utveckling i stora studentgrupper” (10.15-11.30  Palmberget) 

Läs mer om våra seminarier här. 

Exjobbsframläggning

Just nu finns det inga planerade exjobbsframläggningar.    

Läs mer om våra pågående exjobb här. 

Forskarskola

Läs mer om Program Energisystem här. 

PES

 

 

 

 


Nyhetsarkiv

 

Foto: Andreas Molin


Besöksadress: Hus A, ingång 13/15, plan 3, korridor B, Campus Valla Linköping

 

 


Sidansvarig: webadmin.energisystem@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-10-30