Göm menyn

Välkommen till Energisystem!

Avdelningen Energisystem arbetar med att analysera energisystem med målet att utforma hållbara energisystem. Forskningen bedrivs inom tre huvudinriktningar: Nationella, regionala och lokala energisystem, industriella energisystem samt byggnaden som energisystem.

Final_byggnad

Final_industri

Final_Lokalaregionala

Final_solceller

 

Nyheter

Disputation

Sarahs avhandlingSarah Broberg Viklund, doktorand i energisystem, försvarar sin avhandling med titeln "System studies of the use of industrial excess heat”. Handledare docent Magnus Karlsson. Opponent: professor Semida Silveira, KTH. Betygsnämd: professor Erik Ahlgren, Chalmers, professor Lars Nilsson, Karlstads universitet och docent Viktoria Martin, KTH. Disputationen äger rum fredagen den 25 september, kl. 10.15 i ACAS, Campus Valla. (2015-09-21)

Ny doktorand

Tommy Rosén är ny doktorand på Energisystem. Tommy kommer till en början att jobba forskningsprojektet programmet fjärrsyn under ledning av Louise Trygg. Fokus ligger på storskalig styrning och reglering av fjärrvärmesystem. (2015-09-01)

Doktorand på besök

Rasmus Lund, doktorand vid Aalborg universitet, gästforskar hos oss fram till november. Rasmus är doktorand inom "Sustainable Energy Planning" där han forskar om energiscenarier för det danska energisystemet med ett särskilt fokus på fjärrvärme. (2015-09-01)

Anslag från massa- och pappersforskningsprogrammet

Patrik Thollander, docent vid avdelningen för Energisystem, har tillsammans med Mikael Ottosson, Avdelningen för företagsekonomi, fått ett anslag Energimyndighetens massa- och pappersforskningsprogram fått 4,7 miljoner kronor i anslag till projektet ”Energiledning i svensk massa- och pappersindustri – hinder, drivkrafter och generella framgångsfaktorer”. Projektet kommer att ledas av Patrik Thollander. Mer information finner du här. (2015-08-15)

Anslag från industriprogrammet

Patrik Thollander docent vid avdelningen för Energisystem har fått anslag på 1,95 miljoner kronor i anslag från Industriprogrammet för projektet ” Kategorisering för benchmarking av industriella SMF:s energianvändande processer och effektivitet” (2015-08-15)

Två nya doktorer!

Vi gratulerar Setareh Janbakhsh och Mohammad Ali Joudis avhandling som båda tagit doktorsexamen den 29 maj respektive 12 juni (2015-06-17)

Artikel accepterad i Energy and Buildings

Linn Liu, Patrik Rohdin, Bahram Moshfegh. Evaluating indoor environment of a retrofitted multi-family building with improved energy performance in Sweden. Energy and Buildings. Accepted 21 May 2015, in press. (2015-05-26)

 

Aktuellt

Våra senaste publikationer


 • Thollander, P., Palm, J., 2015. Industrial energy management decision making for improved energy efficiency – strategic system perspectives and situated action in combination. Energies (accepted for publication).
 • Schulze, M., Nehler, H., Ottosson, M., Thollander, P., 2015. Energy management in industry – a systematic review of previous findings and an integrative conceptual framework. Journal of Cleaner Production (accepted for publication).
 • Liu, L., Rohdin, P., Moshfegh, B., 2015. Evaluating indoor environment of a retrofitted multi-family building with improved energy performance in Sweden. Energy and Buildings (in press)

Kommande seminarier


Just nu finns inga planerade seminarier.

Läs mer om våra seminarier här. 

Aktuellt för dig som student


Exjobb inom hållbarhetsfrågor

Green Hub Landskrona är ett samarbete med uppgiften att driva omställningen till ett hållbart samhälle. Samarbetet består i grunden av Landskrona Energi, Landskronahem och LSR och sammankopplar därmed lokala aktörer inom stadsutveckling, boende, energi, avfall och miljö. Examensarbeten inom hållbarhetsfrågor utförs rullande. Läs mer om Green Hub Landkrona här!

Lediga exjobb


 • Kommunala processer för hållbart byggande
 • Almo Hardwood från olja till biobränsle
 • LCC-analyser av vanligt förekommande teknisk utrustning i kommunala fastigheter
  Mall för normalårsförbrukning i Motala kommuns fastighetsbestånd
 • Uppföljning av ställda krav vid nybyggnation av förskolan Västra Bråstorp  - FEBY12 och Svanen
 • När är det lönsamt att byta styrsystem, armaturer eller ljuskällor i klassrum?
 • Uppföljning av konvertering av uppvärmningssätt från olja till fjärrvärme eller pellets, Fastighetsenheten Motala kommun
 • Miljöklassning av byggprojekt i Motala kommuns regi
 • Drift av pelletspannor sommartid
 • Fördelning av mediaförbrukning per huskropp inom en fastighet
 • Uppföljning av energianvändning i nybyggnation
 • Uppföljning av energistatistik, Fastighetsenheten Motala kommun

Läs mer om våra lediga och pågående exjobb här.

Forksarskolan


Läs mer om Program Energisystem här. 


Nyhetsarkiv

 

Foto: Andreas Molin


Besöksadress: Hus A, ingång 13/15, plan 3, korridor B, Campus Valla Linköping

 

 


Sidansvarig: webadmin.energisystem@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2015-10-09